Dane teleadresowe

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Wydział I - Kierownik Sekretariatu Wydziału

Wydział dla spraw ze skarg kasacyjnych, zażaleń, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa własności przemysłowej z okręgów sądów apelacyjnych w Białymstoku, Katowicach, Krakowie i Łodzi

Elżbieta Radzikowska

tel. (22) 530-84-54, fax. (22) 530-90-41

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Wydział II - Kierownik Sekretariatu Wydziału

Wydział dla spraw ze skarg kasacyjnych, zażaleń, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa własności przemysłowej z okręgów sądów apelacyjnych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu

Katarzyna Madyjak

​tel. (22) 530-84-43, fax. (22) 530-90-42

Wyświetl szczegóły dla elementu Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Wydział III - Kierownik Sekretariatu Wydziału

Wydział dla spraw ze skarg kasacyjnych, zażaleń, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa własności przemysłowej z okręgów sądów apelacyjnych w Lublinie, Rzeszowie i Szczecinie oraz zagadnienia prawne w sprawach należących do właściwości Izby;

 

  • sprawy z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz spraw, w których złożonego odwołanie do decyzji Przewodniczącego KRRiT, a także spraw rejestrowych (z wyłączeniem rejestru. przedsiębiorców i rejestru zastawów);
  • sprawy dotyczących samorządów zawodowych;
  • sprawy z zakresu prawa wyborczego;
  • odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa;
  • spory rozpatrywane przez Kolegium Arbitrażu Społecznego;
  • skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki.
Ewa Rogalska

tel. (22) 530-84-32, fax.(22) 530-90-43​

Przejdź do początku