Baza orzeczeń

Znaleziono orzeczeń: 1

Szczegóły orzeczenia o sygnaturze III CZP 6/14

uchwała SN z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie z wniosku L. N o przyznanie wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną J. B po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym
Przejdź do początku