logo SN
Strona_startowa

Adres

plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Punkt Obsługi Interesantów

 • +48 22 530 8334

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dostęp do informacji publicznej

Zespół Prasowy

Izby Sądu Najwyższego

Szukaj informacji w serwisie Sądu Najwyższego
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Aktualności

Szukaj informacji o sprawach sądowych
Szukaj informacji w serwisie Sądu Najwyższego

Adres

plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Punkt Obsługi Interesantów

 • +48 22 530 8334

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dostęp do informacji publicznej

Zespół Prasowy

Izby Sądu Najwyższego

Aktualności

 • 9 stycznia 2019 r.

  W związku z upływem terminu do złożenia oświadczenia o woli pozostania w stanie spoczynku dla sędziów, którzy przekroczyli 65 rok życia informujemy, że z możliwości tej skorzystał jeden sędzia Sądu Najwyższego.

  Publikujemy również oświadczenie SSN w stanie spoczynku Doroty Rysińskiej, wydane w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, w którym Pani Sędzia Rysińska deklaruje przeznaczanie na cele publiczne i charytatywne nadwyżki uposażenia ponad przysługujące jej na zwykłych zasadach wynagrodzenie sędziego w stanie spoczynku.

 • 9 stycznia 2019 r.

  ​W dniu 9 stycznia 2019 r. mija 5-ta rocznica śmierci Ś.P. Stanisława Dąbrowskiego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

  Dziś rano w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie została odprawiona Msza Święta w intencji Zmarłego zamówiona przez Małżonkę Panią Teresę Dąbrowską, w której poza Rodziną uczestniczyli Sędziowie i Pracownicy Sądu Najwyższego. Następnie delegacja Sędziów i Pracowników Sądu Najwyższego złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie Prezesa Stanisława Dąbrowskiego, na Cmentarzu Powązkowskim (Wojskowym).

 • 8 stycznia 2019 r.

  ​W dniu 8 stycznia w Sądzie Najwyższym odbyła się uroczystość wręczenia statuetek „Stojący w imię zasad”. Statuetkę otrzymała Pani prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Pani Beata Katkowska.

 • 4 stycznia 2019 r.

  ​Zawiadamiamy, że w związku z pytaniami prejudycjalnymi sformułowanymi przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego w postanowieniu z 2 sierpnia 2018 r. (sygn. akt III UZP 4/18), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował SN, że do sprawy wpłynęły uwagi na piśmie ze strony Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Łotewskiej, Królestwa Niderlandów, urzędu nadzoru EFTA, Komisji Europejskiej, a także ze strony Rzeczpospolitej Polskiej i Prokuratury Krajowej.