Strona główna

Strona_startowa
Aktualności
 • 13 czerwca 2018 r.

  ​W dniu 12 czerwca br. kolejni sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia - Przemysław Kalinowski i Józef Szewczyk - powołując się na zasadę nieusuwalności sędziego wyrażoną w art. 180 ust. 1 Konstytucji RP, złożyli Pierwszemu Prezesowi SN oświadczenia, w których wyrazili gotowość do pełnienia obowiązków sędziego nadal – również po dniu 3 lipca br.

 • 9 czerwca 2018 r.

  ​Informujemy, że w dniu 7 czerwca oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska Sędziego Sądu Najwyższego złożyli sędziowie Izby Karnej: Krzysztof Cesarz i Andrzej Siuchniński. Sędziowie w swoich oświadczeniach powołali się na Konstytucję RP oraz Uchwały Zgromadzenia Ogólnego SN (z 16 stycznia, 3 kwietnia, 13 kwietnia i 29 maja br. – wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej SN).

  Ogólna liczba złożonych przez sędziów oświadczeń wynosi 14, z czego dla 9 podstawę prawną stanowią regulacje ustawy o SN z 8 grudnia 2017 r.(Dz.U. 2018 r. poz. 5), natomiast w 5 oświadczeniach odwołano się bezpośrednio do Konstytucji RP.

   

 • 4 czerwca 2018 r.

  ​Z przyjemnością informujemy, że Stanisław Zabłocki - Sędzia Sądu Najwyższego i Prezes SN kierujący pracami Izby Karnej - otrzymał "Złoty Paragraf" w kategorii "najlepszy sędzia".  Nagrody "Dziennika Gazety Prawnej" dla wybitnych prawników oraz za najkorzystniejsze rozwiązania legislacyjne zostały w tym roku przyznane po raz 24.

Aktualności
 • 13 czerwca 2018 r.

  ​W dniu 12 czerwca br. kolejni sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia - Przemysław Kalinowski i Józef Szewczyk - powołując się na zasadę nieusuwalności sędziego wyrażoną w art. 180 ust. 1 Konstytucji RP, złożyli Pierwszemu Prezesowi SN oświadczenia, w których wyrazili gotowość do pełnienia obowiązków sędziego nadal – również po dniu 3 lipca br.

 • 11 czerwca 2018 r.

  ​Z dniem 11 czerwca w stan spoczynku przeszedł Sędzia Sądu Najwyższego Roman Sądej orzekający w Izbie Karnej. Sędzia Sądej orzekał w Sądzie Najwyższym od 2003 r.

 • 9 czerwca 2018 r.

  ​Informujemy, że w dniu 7 czerwca oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska Sędziego Sądu Najwyższego złożyli sędziowie Izby Karnej: Krzysztof Cesarz i Andrzej Siuchniński. Sędziowie w swoich oświadczeniach powołali się na Konstytucję RP oraz Uchwały Zgromadzenia Ogólnego SN (z 16 stycznia, 3 kwietnia, 13 kwietnia i 29 maja br. – wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej SN).

  Ogólna liczba złożonych przez sędziów oświadczeń wynosi 14, z czego dla 9 podstawę prawną stanowią regulacje ustawy o SN z 8 grudnia 2017 r.(Dz.U. 2018 r. poz. 5), natomiast w 5 oświadczeniach odwołano się bezpośrednio do Konstytucji RP.

   

 • 6 czerwca 2018 r.

  ​Z dniem 5 czerwca przeszedł w stan spoczynku Sędzia Sądu Najwyższego prof. Bogusław Cudowski orzekający w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sędzia orzekał w Sądzie Najwyższym od 2009 r.

 • 4 czerwca 2018 r.

  ​Z przyjemnością informujemy, że Stanisław Zabłocki - Sędzia Sądu Najwyższego i Prezes SN kierujący pracami Izby Karnej - otrzymał "Złoty Paragraf" w kategorii "najlepszy sędzia".  Nagrody "Dziennika Gazety Prawnej" dla wybitnych prawników oraz za najkorzystniejsze rozwiązania legislacyjne zostały w tym roku przyznane po raz 24.