Dane teleadresowe

Centrala telefoniczna
+48 22 530 8000
W obecnym stanie prawnym brak jest przepisów umożliwiających wnoszenie pism procesowych
na elektronicznych nośnikach informatycznych z wyjątkiem elektronicznego postępowania upominawczego
e-Sądu Rejonowego w Lublinie.
Pisma procesowe winny być składane za pośrednictwem właściwej placówki pocztowej albo bezpośrednio
w Sądzie Najwyższym i opatrzone własnoręcznym podpisem nadawcy.
Pisma procesowe przesłane drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych.
Przejdź do początku