Rejestr umów Sądu Najwyższego

 • 340) KPP III-2310-41/18

  Data zawarcia: 30 listopada 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie obsługi serwisowej oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do ekspresów ciśnieniowych zainstalowanych w siedzibie SN
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 16265,22 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 339) KPP III-1140-19/18 (umowa zlecenia)

  Data zawarcia: 30 listopada 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Prace polegające na wydzieleniu trzech regałów samojezdnych w pomieszczeniu SN, zabezpieczeniu do nich dostępu, wypełnienie boków wydzielających regały oraz zamontowanie zamków centralnych do regału przesuwnego ( w tym koszty związane z zakupem i transportem materiałów)
  Okres obowiązywania: od 30 listopada 2018 r. do 4 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 6000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 338) KPP III-2311-223/18 (umowa o dzieło)

  Data zawarcia: 30 listopada 2018 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie dzieła w postaci publikacji czasopisma ,,Izba Cywilna.Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego" w 2019r., w liczbie 11 numerów w tym jeden podwójny
  Wartość zobowiązania: 29744,33 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 337) Umowa Generalna nr1/Mieszkania/SN/2018

  Data zawarcia: 30 listopada 2018 r.
  Podmiot: InreRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Ubezpieczenie mieszkań służbowych SN
  Okres obowiązywania: od 20 grudnia 2018 r. do 19 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 19066,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 336) UG/37/2018/013

  Data zawarcia: 28 listopada 2018 r.
  Podmiot: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Ubezpieczenie samochodów służbowych SN
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 38956,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 335) KPP III-2311-230/18

  Data zawarcia: 23 listopada 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie kart świątecznych
  Wartość zobowiązania: 4099,98 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 334) Aneks nr 2 do umowy nr KP III-2310-8/18 z dn.13.03.2018r.

  Data zawarcia: 16 listopada 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonywanie pieczątek na potrzeby SN
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 14000 zł po zawarciu aneksu nr 2
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.) aneks nr2
 • 333) KPP III-2310-35/18

  Data zawarcia: 20 listopada 2018 r.
  Podmiot: Porsche Inter Auto Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa na dostawę jednego egzemplarza samochodu osobowego marki VW Passat dla Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 20 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 143000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 332) KPP III-2310-35/18

  Data zawarcia: 22 listopada 2018 r.
  Podmiot: Porsche Inter Auto Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Ubezpieczenie w Zakładzie Ubezpieczeń TUIR ALLIANZ Polska S.A. samochodu marki Volkswagen Passat
  Okres obowiązywania: od 28 listopada 2018 r. do 27 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4576,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 331) KPP III-2311-251/18

  Data zawarcia: 20 listopada 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa dwóch aparatów telefonicznych Apple iPhone7
  Okres obowiązywania: od 20 listopada 2018 r. do 4 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4292,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 330) KPP III-2311-229/18

  Data zawarcia: 6 listopada 2018 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 6 sztuk szaf metalowych żaluzjowych do gmachu SN
  Okres obowiązywania: od 6 listopada 2018 r. do 11 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 9750,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 329) KPP III-2311-234/18, KPP III-2311-235/18

  Data zawarcia: 8 listopada 2018 r.
  Podmiot: Państwowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGOT z siedzibą w Łodzi
  Przedmiot: Uszycie i dostawa do SN 20 kompletów stroju sędziowskiego( toga+biret)
  Okres obowiązywania: od 8 listopada 2018 r. do 3 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 13960,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 328) KPP III-2111-241/18

  Data zawarcia: 8 listopada 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa czterech niszczarek na potrzeby SN
  Okres obowiązywania: od 8 listopada 2018 r. do 12 listopada 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 3931,08 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 327) KPP III-2310-36/18

  Data zawarcia: 5 listopada 2018 r.
  Podmiot: Sharp Electronics Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa oraz instalacja czterech kserokopiarek na potrzeby SN
  Okres obowiązywania: od 5 listopada 2018 r. do 12 listopada 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 27552,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 326) KPP IV-0413-93/18

  Data zawarcia: 23 listopada 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wdrożenie systemu wspierającego procesy ITSM
  Wartość zobowiązania: 74242,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 325) KPP IV-0413-93/18

  Data zawarcia: 23 listopada 2018 r.
  Podmiot: HENWAR Sp.z o.o. sp.k z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup akcesoriów komputerowych
  Wartość zobowiązania: 49969,98 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 324) KPP IV-0413-75/18

  Data zawarcia: 23 listopada 2018 r.
  Podmiot: Comtegra S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 50 tokenów RSA oraz odnowienie na kolejny rok wsparcia dla produktów RSA będących w posiadaniu Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 56594,76 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 323) KPP IV-0413-80/18

  Data zawarcia: 20 listopada 2018 r.
  Podmiot: Dimension Data Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa i wdrożenie mulimedialnego systemu informacyjnego
  Wartość zobowiązania: 156523,65 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 322) KPP IV-0413-88/18

  Data zawarcia: 19 listopada 2018 r.
  Podmiot: Aleph Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonywanie obsługi serwisowej systemu bibliotecznego Aleph
  Okres obowiązywania: od 19 listopada 2018 r. do 18 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 58567,68 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 321) KPP IV-0413-91/18

  Data zawarcia: 13 listopada 2018 r.
  Podmiot: SOFTINET Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 50 nowych licencji ESET Endpoint Security Suite
  Wartość zobowiązania: 6150,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 320) KPP IV-0413-87/18

  Data zawarcia: 5 listopada 2018 r.
  Podmiot: NEWTON MEDIA Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonywanie monitorowania mediów
  Okres obowiązywania: od 5 grudnia 2018 r. do 4 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 76752,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 319)

  Data zawarcia: 30 listopada 2018 r.
  Podmiot: CHZ ARS POLONA S.A.
  Przedmiot: Umowa o dostawę czasopism zagranicznych w 2019r.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 96513,12 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 318)

  Data zawarcia: 29 listopada 2018 r.
  Podmiot: Garmond Press S.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Umowa o systematyczną dostawę prasy polskiej w 2019r.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 175920,33 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 317) KPP-VII-0140/73/18

  Data zawarcia: 26 listopada 2018 r.
  Podmiot: Wydawnictwo C.H. Beck sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup 7 tytułów książek (22 egz.) do użytku służbowego
  Wartość zobowiązania: 4568,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 316) KPP-VII-0140/72/18

  Data zawarcia: 26 listopada 2018 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup 12 tytułów książek (40 egz.) do użytku służbowego
  Wartość zobowiązania: 8100,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 315) KPP-VII-0140/71/18

  Data zawarcia: 26 listopada 2018 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup Kodeksu Cywilnego ( 11 egz.) i Kodeksu Karnego (72 egz.) do użytku służbowego
  Wartość zobowiązania: 4294,42 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 314) KPP-VII-0140/ID/67/18

  Data zawarcia: 5 listopada 2018 r.
  Podmiot: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup 5 tytułów książek (łącznie 42 egz.) do użytku służbowego Izby Dyscyplinarnej
  Wartość zobowiązania: 8218,31 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 313) KPP I-2310-123/18

  Data zawarcia: 26 listopada 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Zakup 26 szt. aparatów telefonicznych dla Izby Dyscyplinarnej
  Okres obowiązywania: od 26 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 6125,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 312) KPP I-2310-126/18

  Data zawarcia: 22 listopada 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup uszczelniaczy tłoka- część zamienna do windy
  Wartość zobowiązania: 14206,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 311) KPP I-2310-125/18

  Data zawarcia: 22 listopada 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wymiana uszkodzonego klimatyzatora w serwerowni -1W34
  Okres obowiązywania: od 22 listopada 2018 r. do 6 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 24600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 310) KPP I-2310-114/18

  Data zawarcia: 16 listopada 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa konserwacyjna napędu automatycznego otwierania drzwi rozwiernych wejściowych do budynku SN
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 3936,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 309) KPP I-2310-116/18

  Data zawarcia: 14 listopada 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Naprawa parapetów nad salami rozpraw 1,2 z hydroizolacją
  Wartość zobowiązania: 5904,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 308) KPP I-2310-119/18

  Data zawarcia: 13 listopada 2018 r.
  Podmiot: Honeywell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup zaworów- części zamienne do systemu wentylacji i klimatyzacji
  Okres obowiązywania: od 13 listopada 2018 r. do 11 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 12592,13 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 307) KPP I-2310-117/18

  Data zawarcia: 9 listopada 2018 r.
  Podmiot: SIEMENS Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Remont systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, tj. wymiana modułów sterująco-monitorujących w poszczególnych pętlach, zaprogramowanie systemu wykrywania pożaru i uruchomienie pętli
  Okres obowiązywania: od 9 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 149924,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 306) KPP VI-1140-20/18

  Data zawarcia: 30 listopada 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych w SN w ramach działań Komisji Inwentaryzacyjnej oraz sporządzenie protokołu z inwentaryzacji
  Okres obowiązywania: od 30 listopada 2018 r. do 15 lutego 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5500 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 305)

  Data zawarcia: 29 listopada 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie 300 szt. notatników A5 z logo SN i napisem ,,Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej"., 500 szt długopisów Star z logo SN i napisem ,,Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej"
  Okres obowiązywania: od 29 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4735,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 304) KPP IV-0413-82/18

  Data zawarcia: 31 października 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Opieka bibliotekarza systemowego nad systemem ExLibris Aleph 500
  Okres obowiązywania: od 31 października 2018 r. do 30 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 36900,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 303) KPP VI-2310-35/18

  Data zawarcia: 29 października 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie 100 szt. medali okolicznościowych Sądu Najwyższego oraz 100 szt. pudełek ze skóry cielęcej na medal okolicznościowy
  Okres obowiązywania: od 29 października 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 47970 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 302) KPP VI-1140-15/18

  Data zawarcia: 23 października 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wyłączenie z Archiwum SN 6700 szt. wyroków z akt sądowych kat.B.( rozpakowanie i spakowanie paczek, odnalezienie i spięcie wyroków, rozszycie teczek, oznaczenie sygnatur)
  Okres obowiązywania: od 23 października 2018 r. do 19 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 5360 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 301) KPP IV-0413-84/18

  Data zawarcia: 30 października 2018 r.
  Podmiot: EVARTEL Sp.z o.o.
  Przedmiot: Dostarczenie producenckich usług wsparcia technicznego dla systemu kopii zapaspowych IBM Spectrum Protect
  Wartość zobowiązania: 57084,30 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 300) KPP IV-0413-95/18

  Data zawarcia: 30 października 2018 r.
  Podmiot: EMCA S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostarczenie rocznej subskrypcji systemu Splunk wraz ze wsparciem producenta oraz usługami wdrożeniowymi
  Wartość zobowiązania: 74784,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 299) KPP IV-0413-94/18

  Data zawarcia: 30 października 2018 r.
  Podmiot: BLUE energy Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Szkolenie z bezpieczeństwa informacji ,,ISO27001-ważność i świadomość"
  Wartość zobowiązania: 30000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 298) KPP IV-0413-76/18

  Data zawarcia: 29 października 2018 r.
  Podmiot: Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Wyposażenie 2 sal rozpraw w system cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych
  Wartość zobowiązania: 156815,68 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 297) KPP IV-0413-92/18

  Data zawarcia: 26 października 2018 r.
  Podmiot: IT arte sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostarczenie elementów infrastruktury sieciowej dla Izby Dyscyplinarnej
  Wartość zobowiązania: 131990,07 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 296) KPP IV-1140/17/18

  Data zawarcia: 24 października 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa informatyczna Izby Dyscyplinarnej
  Okres obowiązywania: od 24 października 2018 r. do 23 stycznia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4800 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 295) KPP IV-1140-16/18

  Data zawarcia: 24 października 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa informatyczna Izby Dyscyplinarnej
  Okres obowiązywania: od 24 października 2018 r. do 23 stycznia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4800 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 294) KPP IV-0413-90/18

  Data zawarcia: 24 października 2018 r.
  Podmiot: KANAK z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostarczenie sprzętu komputerowego dla Izby Dyscyplinarnej (stacji roboczych, monitorów, drukarek, dysków szyfrowanych, szyfrowanych pamięci usb)
  Wartość zobowiązania: 142052,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 293) KPP IV-0413-85/18

  Data zawarcia: 15 października 2018 r.
  Podmiot: Fundacja WIDZIALNI z siedzibą w Częstochowie
  Przedmiot: Szkolenie ,,Tworzenie dostępnych dokumentów PDF"
  Wartość zobowiązania: 3500 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 292) KPP IV-0413-77/18

  Data zawarcia: 15 października 2018 r.
  Podmiot: Integrity Partners Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa udostępnienia zdalnych przeglądarek internetowych oraz instancji zapasowej serwisu internetowego
  Okres obowiązywania: od 15 października 2018 r. do 14 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 100973,16 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 291) KPP IV-0413-81/18

  Data zawarcia: 10 października 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Opieka programistyczna nad systemem Supremus
  Okres obowiązywania: od 10 października 2018 r. do 9 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 48000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 290) KPP IV-0413-70/18

  Data zawarcia: 10 października 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Dostarczenie sprzętu komputerowego ( stacji roboczych, monitorów, komputerów przenośnych, drukarek osobistych i zespołowych, przełączników pokojowych)
  Wartość zobowiązania: 400584,14 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 289) KPP III-2310-224/18

  Data zawarcia: 31 października 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 7 szt. aparatów komórkowych
  Wartość zobowiązania: 20123,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 288) Aneks nr 2 do Umowy z dnia 29.03.2018r.

  Data zawarcia: 31 października 2018 r.
  Podmiot: UPC Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach
  Przedmiot: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w lokalach służbowych SN
  Okres obowiązywania: od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 7853,76 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 2
 • 287) KPP III-2310-33/18

  Data zawarcia: 25 października 2018 r.
  Podmiot: Solid Security Sp.z o.o. Solid MCG Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług w zakresie konwojowania wartości pieniężnych i zabezpieczania potrzeb Kancelarii Tajnej SN
  Okres obowiązywania: od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 124816,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 286) Aneks nr 1 do Umowy nr KPP III-2310-27/17 z dn. 13.12.2017r.

  Data zawarcia: 22 października 2018 r.
  Podmiot: ADMI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  Przedmiot: Obsługa serwisowa oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek zainstalowanych w SN
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 56861,20 zł ( po zawarciu aneksu)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 285) KPP III-1140-10/18

  Data zawarcia: 24 października 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Umowa zlecenia na wykonywanie czynności związanych z obsługą Izby Dyscyplinarnej
  Okres obowiązywania: od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 6660,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 284) KPP III-2311-203/18

  Data zawarcia: 23 października 2018 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 4 szaf metalowych, żaluzjowych
  Wartość zobowiązania: 5700 zl
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 283) KPP III-2311-173/18

  Data zawarcia: 23 października 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie kalendarzy na potrzeby SN
  Wartość zobowiązania: 5704,74 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 282) KPP III-2311-173/18

  Data zawarcia: 23 października 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa kalendarzy na potrzeby SN
  Wartość zobowiązania: 14493,09 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 281) Aneks nr 1 do umowy nr KPP III-2310-4/18 z dnia 06.02.2018r.

  Data zawarcia: 22 października 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonywanie i naprawa kluczy oraz zabezpieczeń ASSA ABLOY do drzwi na potrzeby SN
  Okres obowiązywania: od 6 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 9900 zł ( po zawarciu aneksu)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 280) KPP III-2311-201/18

  Data zawarcia: 22 października 2018 r.
  Podmiot: Fotoforma Sp. z o.o. s siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 5 aparatów telefonicznych na potrzeby pracowników
  Wartość zobowiązania: 3695,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 279) KPP III-2311-199/18

  Data zawarcia: 17 października 2018 r.
  Podmiot: PHU FARE z siedzibą w Konstancinie Jeziornej
  Przedmiot: Dostawa siedmiu niszczarek dla Izby Dyscyplinarnej
  Wartość zobowiązania: 6879,39 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 278) KPP III-2311-193/18

  Data zawarcia: 17 października 2018 r.
  Podmiot: PPW ,,Agot" z siedzibą w Łodzi
  Przedmiot: Wykonanie 10 kompletów sędziowskiego stroju służbowego (toga+ biret) dla Izby Dyscyplinarnej
  Wartość zobowiązania: 6980,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 277) Aneks nr 4 do Umowy nr KPP III-2310-19/17 z dnia 18.09.2017r.

  Data zawarcia: 17 października 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Sukcesywne wykonywanie i dostawa produktów i usług poligraficznych na potrzeby SN
  Okres obowiązywania: od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 158 609,40 zł (po zawarciu aneksu nr 4)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 276) Aneks nr 1 do umowy KPP III-2310-8/18 z dnia 13.03.2018r.

  Data zawarcia: 15 października 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonywanie pieczątek na potrzeby SN
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 8900 zł ( po zawarciu aneksu)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 275) KPP III-250-36/18

  Data zawarcia: 15 października 2018 r.
  Podmiot: Auto Wimar Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa kompletu kół zimowych do samochodu służbowego
  Wartość zobowiązania: 7200 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 274) KPP III-2311-173/18

  Data zawarcia: 15 października 2018 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa informatorów prawniczych
  Wartość zobowiązania: 11480,64 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 273) KPP III-2311-194/18

  Data zawarcia: 11 października 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie art. poligraficznych dla Izby Dyscyplinarnej w SN
  Wartość zobowiązania: 8680,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 272) Aneks nr 1 do umowy KPP III-2310-23/18 z dnia 31.07.2018r.

  Data zawarcia: 2 października 2018 r.
  Podmiot: Towing Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług parkingowych dla Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 10 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 1008195,72 zł ( po zawarciu aneksu nr 1)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 1 z dn. 02.10.18r.
 • 271) KPP I-2310-118/18

  Data zawarcia: 30 października 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup uszczelniaczy tłoka do windy nr 9
  Wartość zobowiązania: 14206,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 270) KPP I-2310-112/18

  Data zawarcia: 15 października 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup 30 szt. lamp
  Wartość zobowiązania: 35949,83 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 269) KPP I-2310-110/18

  Data zawarcia: 16 października 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wymiana siłowników hydraulicznych w drzwiach wewnętrznych do sal rozpraw
  Okres obowiązywania: od 16 października 2018 r. do 15 listopada 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 93423,42 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 268) KPP-VII-0140/ID/63/18

  Data zawarcia: 18 października 2018 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup 6 tytułów książek (50 egz.)
  Wartość zobowiązania: 7237,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 267) KPP III-2311-166/18

  Data zawarcia: 26 września 2018 r.
  Podmiot: Fotoforma Sp.z o.o.
  Przedmiot: Dostawa aparatów telefonicznych
  Wartość zobowiązania: 6651,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 266) KPP III-2310-29/18

  Data zawarcia: 20 września 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Sukcesywne wykonywanie i dostawa produktów i usług introligatorskich na potrzeby SN
  Okres obowiązywania: od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 30570,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 265) KPP III-2311-181/18

  Data zawarcia: 17 września 2018 r.
  Podmiot: ALTARO os.fizyczna* s.c.
  Przedmiot: Dostawa mebli do SN
  Wartość zobowiązania: 27244,75 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 264) KPP III-2310-14/18

  Data zawarcia: 14 września 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Aneks nr 1 z dnia 14.09.18 do Umowy nr KPP-2310-14/18 na świadczenie usługi utrzymania czystości i obsługi domków letniskowych
  Okres obowiązywania: od 26 kwietnia 2018 r. do 2 października 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 29671,28 zł (po zawarciu Aneksu nr 1)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 263) KPP III-2311-172/18

  Data zawarcia: 13 września 2018 r.
  Podmiot: PPHU ,, TECHNET" Sp z.o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim
  Przedmiot: Dostawa foteli biurowych do SN
  Wartość zobowiązania: 17220 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 262) KPP III-0150-7/18

  Data zawarcia: 13 września 2018 r.
  Podmiot: INSIDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Szkolenie w zakresie doskonalenia techniki jazdy dla kierowców zatrudnionych w SN
  Okres obowiązywania: od 13 września 2018 r. do 6 października 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 8100 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 261) KPP III-2310-31/18

  Data zawarcia: 5 września 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa i instalacja kserokopiarki w SN
  Wartość zobowiązania: 6519,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 260) KPP-VII-0140-54/18

  Data zawarcia: 19 września 2018 r.
  Podmiot: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek do zbiorów ,,R"
  Wartość zobowiązania: 3953,57 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 259) KPP- VII-0140-52/18, KPP VII 0140-53/18

  Data zawarcia: 13 września 2018 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek do zbiorów ,,R" służbowe
  Wartość zobowiązania: 5426,74 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 258) KPP IV-0413-78/18

  Data zawarcia: 28 września 2018 r.
  Podmiot: Kamsoft Mazowsze Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opieka serwisowa nad systemem KS-SOMED obsługującym przychodnię lekarską przy KUWS
  Okres obowiązywania: od 28 września 2018 r. do 28 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 8265,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 257) KPP IV-0413-57/18

  Data zawarcia: 24 września 2018 r.
  Podmiot: Point Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostarczenie pakietu serwisowego Fortimail z rocznym abonamentem i usługami wsparcia POINT UMT-GOLD
  Okres obowiązywania: od 24 września 2018 r. do 24 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 2275,50 euro +1845 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 256) KPP IV-0413-69/18

  Data zawarcia: 21 września 2018 r.
  Podmiot: EBSCO Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa świadczenia sieciowego dostępu do elektronicznej wersji naukowej bazy danych Legal Source
  Okres obowiązywania: od 21 września 2018 r. do 21 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6142, 62 USD
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 255) KPP IV-0413-73/18

  Data zawarcia: 14 września 2018 r.
  Podmiot: Datapolis.com Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa wsparcia technicznego dla Datapolis Process System Enterprise dla SharePoint 2013
  Okres obowiązywania: od 14 września 2018 r. do 14 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 13530,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 254) KPP IV-0413-65/18

  Data zawarcia: 11 września 2018 r.
  Podmiot: Comparex Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostarczenie 80 subskrypcji Secure Productive Enterprise M365 E3 User
  Okres obowiązywania: od 11 września 2019 r. do 11 marca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 63468,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 253) KPP IV-0413-71/18

  Data zawarcia: 10 września 2018 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Dostarczenie akcesoriów do urządzeń sieciowych CISCO
  Wartość zobowiązania: 6031,92 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 252) KPP I-2310-108/18

  Data zawarcia: 28 września 2018 r.
  Podmiot: SIEMENS Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie 200 szt. kart pasywnych do systemu kontroli dostępu Cotag Granta
  Okres obowiązywania: od 28 września 2018 r. do 12 października 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4980,22 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 251) KPP I-2310-107/18

  Data zawarcia: 28 września 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie części zamiennych do windy nr 9: płyta sterująca
  Okres obowiązywania: od 28 września 2018 r. do 28 października 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 18544,71 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 250) KPP I-2310-103/18

  Data zawarcia: 28 września 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie modułu linii LPG
  Okres obowiązywania: od 28 września 2018 r. do 19 października 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 3852,36 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 249) KPP I-2310-102/18

  Data zawarcia: 25 września 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie prac remontowych w pokojach 0W03 i 0N38
  Okres obowiązywania: od 25 września 2018 r. do 9 października 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4696,88 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 248) KPP I-2310-101/18

  Data zawarcia: 25 września 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie części zamiennnych do windy- płyta LCB
  Okres obowiązywania: od 25 września 2018 r. do 25 października 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 5698,97 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 247) KPP I-2310-100/18

  Data zawarcia: 17 września 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Uszczelnienie basenu
  Wartość zobowiązania: 25925,90 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 246) KPP I-2310-99/18

  Data zawarcia: 13 września 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Naprawa konstrukcji metalowej pompowni w maszynowni B3
  Okres obowiązywania: od 13 września 2018 r. do 13 października 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 12286,47 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 245) KPP I-2310-97/18

  Data zawarcia: 11 września 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczma*
  Przedmiot: Wymiana 4 szyb podłogi w windzie
  Wartość zobowiązania: 17416,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 244)

  Data zawarcia: 10 września 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Naprawa hydro i termoizolacji dachu nad salami rozpraw 1 i 2
  Okres obowiązywania: od 10 września 2018 r. do 22 października 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 32964,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 243) KPP I-2310-91/18

  Data zawarcia: 3 września 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wymiana 6 szyb łącznika-pylonów
  Okres obowiązywania: od 3 września 2018 r. do 2 listopada 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 25239,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 242) KPP I-2310-85/18

  Data zawarcia: 3 września 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna *
  Przedmiot: Wykonanie prac remontowo- wykończeniowych w pom. 4W20 i pom 4W22
  Okres obowiązywania: od 3 września 2018 r. do 17 września 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4258,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 241) KPP III-2310-30/18

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: AWIMA Sp. z siedzibą w Józefowie
  Przedmiot: Czyszczenie zbiorów bibliotecznych będących w dyspozycji SN
  Okres obowiązywania: od 17 września 2018 r. do 25 września 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 9100 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 240) KPP III-2311-158/18

  Data zawarcia: 23 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp. z o.o.
  Przedmiot: Dostawa 7 sztuk szaf metalowych żaluzjowych do gmachu SN
  Wartość zobowiązania: 9975,03 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 239) KPP III-2310-150/18

  Data zawarcia: 20 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: KARINA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa i wymiana parapetów okiennych w pomieszczeniach hotelowych SN
  Wartość zobowiązania: 5030,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 238) KPP III-2311-157/18

  Data zawarcia: 20 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie dzieła w postaci publikacji ,,Rocznik-Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych 2017r"
  Wartość zobowiązania: 45885,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 237) KPP III-2310-22/18

  Data zawarcia: 14 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: AMAD Sp.z o.o. z siedzibą w Łomiankach
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa materialów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 179505,73 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 236) KPP III-2310-21/18

  Data zawarcia: 14 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: Starfax Polska sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa materialów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 114660,64 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 235) KPP III-2310-19B/18

  Data zawarcia: 10 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa artykulów spożywczych
  Okres obowiązywania: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 119727,77 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 234) KPP III-2310-19A/18

  Data zawarcia: 10 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: os. fizyczna*
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa wody
  Okres obowiązywania: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 47424 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 233) KPP III-2311-147/18

  Data zawarcia: 10 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie dzieła w postaci publikacji ,,Studia i Analizy Sądu Najwyższego.Przegląd Orzecznictwa.Tom III."
  Wartość zobowiązania: 12600 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 232) KPP III-2310-17/18

  Data zawarcia: 1 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: POL-MOT Auto S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Skoda w Kielcach
  Przedmiot: Dostawa jednego egzemplarza samochodu osobowego na potrzeby Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 147900 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 231) KPP IV-0413-64/18

  Data zawarcia: 24 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: CloudTeam Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Szkolenie specjalistyczne MS-20740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016
  Wartość zobowiązania: 4950 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 230) KPP IV-0413-55/18

  Data zawarcia: 8 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Opieka nad oprogramowaniem ArchSys
  Okres obowiązywania: od 8 sierpnia 2018 r. do 7 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 28842,04 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 229) KPP IV-0413-58/18

  Data zawarcia: 7 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa serwisowa drukarek
  Okres obowiązywania: od 7 sierpnia 2018 r. do 6 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 16206,48 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 228) KPP IV-0413-59/18

  Data zawarcia: 2 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: CEZAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup drukarek wraz z akcesoriami
  Wartość zobowiązania: 27699,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 227) KPP I-2310-86/18

  Data zawarcia: 22 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wymiana 3 kratek ściekowych i zaworu CW
  Okres obowiązywania: od 22 sierpnia 2018 r. do 12 września 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 6088,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 226) KPP I-2310-83/18

  Data zawarcia: 14 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie prac remontowo-wykończeniowych w pom. 4W09
  Okres obowiązywania: od 14 sierpnia 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 3871,86 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 225) KPP I-2310-81/18

  Data zawarcia: 8 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: Migam ,,RKPK" Sp.z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zdalne tłumaczenie treści wyrażonych w języku migowym (i odwrotnie)
  Okres obowiązywania: od 8 sierpnia 2018 r. do 10 sierpnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 9387,36 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 224) KPP I-2310-84/18

  Data zawarcia: 7 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu monitoringu lokalnego
  Okres obowiązywania: od 7 sierpnia 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 6248,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 223) KPP I-2310-89/18

  Data zawarcia: 2 sierpnia 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie ekspertyzy technicznej mocowania dla alpinistów
  Okres obowiązywania: od 2 sierpnia 2018 r. do 13 września 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 5535 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 222) KPP III-2310-23/18

  Data zawarcia: 31 lipca 2018 r.
  Podmiot: TOWING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług parkingowych dla Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 10 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 903195,72 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 221) KPP III-2311-137/18

  Data zawarcia: 19 lipca 2018 r.
  Podmiot: Meble-Black Red White Sp.z o.o. z siedzibą w Biłgoraju
  Przedmiot: Dostawa mebli i materacy do realizacji potrzeb mieszkaniowych SN
  Wartość zobowiązania: 12703,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 220) KPP III-2310-20/18

  Data zawarcia: 16 lipca 2018 r.
  Podmiot: KTD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i kosmetyków samochodowych dla Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 16 lipca 2018 r. do 31 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 41319,73 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 219) KPP IV-0413-42/18

  Data zawarcia: 24 lipca 2018 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wdrożenie w systemie Advantec ERP funkcji drukowania etykiet
  Wartość zobowiązania: 4723,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 218) KPP IV-0151-1/18

  Data zawarcia: 13 lipca 2018 r.
  Podmiot: MGG Conferences Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: XXII Konferencja na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego SECURE 2018
  Wartość zobowiązania: 5400 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 217) KPP IV-0413-50/18

  Data zawarcia: 11 lipca 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Przystosowanie systemu Supremus do nowej wersji oprogramowania IBM Lotus Notes
  Wartość zobowiązania: 68880,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 216) KPP IV-0413-54/18

  Data zawarcia: 5 lipca 2018 r.
  Podmiot: Transition Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup rocznych subskrypcji systemu do zarządzania telefonami służbowymi MS Intune
  Wartość zobowiązania: 20338,91 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 215) KPP IV-0413-52/18

  Data zawarcia: 3 lipca 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Konserwacja i relokacja sprzętu komputerowego
  Okres obowiązywania: od 3 lipca 2018 r. do 2 lipca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 40000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 214) KPP-2310-65/18

  Data zawarcia: 9 lipca 2018 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przystosowanie centrali telefonicznej do wymogów RODO
  Okres obowiązywania: od 9 lipca 2018 r. do 14 lipca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 7749,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 213) KPP I-2310-78/18

  Data zawarcia: 25 lipca 2018 r.
  Podmiot: TiBi z siedzibą w Płochocinie
  Przedmiot: Wykonanie poręczy ze stali nierdzewnej
  Okres obowiązywania: od 25 lipca 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4305,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 212) KPP I-2310-74/18

  Data zawarcia: 25 lipca 2018 r.
  Podmiot: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Handlowe ,,BRABORK-LABORATORIUM" Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Modyfikacja stacji czołowej TRIAX
  Okres obowiązywania: od 25 lipca 2018 r. do 1 sierpnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4120,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 211) KPP I-2310-71/18

  Data zawarcia: 18 lipca 2018 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wymiana szyby elewacyjnej strukturalnej
  Okres obowiązywania: od 18 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 5571,90 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 210) KPP I-2310-70/18

  Data zawarcia: 18 lipca 2018 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wymiana szyby w drzwiach
  Okres obowiązywania: od 18 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 5158,62 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 209) KPP IV-0413-53/18

  Data zawarcia: 27 czerwca 2018 r.
  Podmiot: Fundacja WIDZIALNI z siedzibą w Częstochowie
  Przedmiot: Audyt zgodności serwisu internetowego Sądu Najwyższego ze standardem WCAG 2.0
  Wartość zobowiązania: 7380,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 208) KPP IV-0413-11/18

  Data zawarcia: 25 czerwca 2018 r.
  Podmiot: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Implementacja funkcji rejestrowania dostępu do plików obiektów cyfrowych w systemie dLibra
  Wartość zobowiązania: 11685,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 207) KPP IV-0413-44/18

  Data zawarcia: 21 czerwca 2018 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Obsługa serwisowa urządzeń sieci komputerowej i systemów bezpieczeństwa
  Okres obowiązywania: od 21 czerwca 2018 r. do 20 czerwca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 88560,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 206) KPP IV-0413-43/18

  Data zawarcia: 7 czerwca 2018 r.
  Podmiot: m-it.pl z siedzibą w Borowej Górze
  Przedmiot: Zakup wsparcia technicznego producenta dla maszyny witrualnej KEMP VLM-2000
  Okres obowiązywania: od 7 czerwca 2018 r. do 6 czerwca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6346,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 205) KPP IV-0413-35/18

  Data zawarcia: 6 czerwca 2018 r.
  Podmiot: Perceptron Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa zestawu serwerowego
  Wartość zobowiązania: 643782,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 204) KPP IV-0413-41/18

  Data zawarcia: 4 czerwca 2018 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu Advantec
  Okres obowiązywania: od 4 czerwca 2018 r. do 3 czerwca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 118080,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 203) KPP III-2311-120/8

  Data zawarcia: 21 czerwca 2018 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 7 szt. szaf metalowych żaluzjowych do gmachu Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 9975,03 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 202) KPP III-2310-19/17

  Data zawarcia: 14 czerwca 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Aneks nr 2 do Umowy nr KP III-2310-19/17 z dnia 18.09.2017r., dot. sukcesywnego wykonywania i dostawy produktów i usług poligraficznych na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 14 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 25000zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 2 Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 201) KPP VI-1140-13/18

  Data zawarcia: 29 czerwca 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Prowadzenie sekretariatu sądowego dla Izby Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Okres obowiązywania: od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 2000 zł/mies
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 200) KPP VI-1140-12/18

  Data zawarcia: 29 czerwca 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Prowadzenie sekretatariatu sądowego dla Izby Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Okres obowiązywania: od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 2000 zł/mies.
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 199) KPP VI-1140-11/18

  Data zawarcia: 15 czerwca 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wyłączanie wyroków z akt kat.B10 Izby Cywilnej SN w archiwum Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 15 czerwca 2018 r. do 27 lipca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4500 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 198) KPP VI-1140-10/18

  Data zawarcia: 14 czerwca 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Przeprowadzenie szkoleń dla sędziów w stanie czynnym i pracowników z zakresu przepisów i zasad ochrony danych osobowych, udzielanie konsultacji Inspektorowi Danych, analiza regulacji prawnych z zakresu ochrony danych osobowych pod kątem ich zastosowania w SN, ustalenie zakresu działania przepisów na organizację i sposób przetwarzania poszczególnych kategorii danych w SN, przedstawienie propozycji rozwiązań szczegółowych stosownie do wyników prac
  Okres obowiązywania: od 15 czerwca 2018 r. do 17 września 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 14400 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 197) KPP I-2310-62/18

  Data zawarcia: 27 czerwca 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Konserwacja kabli teletechnicznych światłowodowych i miedzianych oraz systemów teletransmisji w KUWS
  Okres obowiązywania: od 27 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 132840,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 196) 030/MM/2018

  Data zawarcia: 14 czerwca 2018 r.
  Podmiot: ECO-ABC Sp.z o.o. z siedzibą w Bełchatowie
  Przedmiot: Wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z działalności służb medycznych oraz związanych z nimi badań
  Okres obowiązywania: od 28 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 4003,68 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 195) KPP I-2310-61/18

  Data zawarcia: 14 czerwca 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie prac remontowych w pokojach -1N10, -1N11, -1N12
  Okres obowiązywania: od 14 czerwca 2018 r. do 28 czerwca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 7872,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 194) KPP I-2310-38/18

  Data zawarcia: 11 czerwca 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa pieca konwekcyjno-parowego ChefLux 12GN 1/1
  Okres obowiązywania: od 11 czerwca 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 17208,81 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 193) KPP I-2310-54/18

  Data zawarcia: 4 czerwca 2018 r.
  Podmiot: os.fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie prac remontowych w pokojach ON26, ON27, ON28
  Okres obowiązywania: od 4 czerwca 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 7687, 50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 192) KPP IV-0413-46/18

  Data zawarcia: 30 maja 2018 r.
  Podmiot: MADU SC Sp.z o.o. Sp.K. z siedzibą we Wrocławiu
  Przedmiot: Dostawa kontrolera do macierzy IBM V7000
  Wartość zobowiązania: 4009,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 191) KPP IV-0413-40/18

  Data zawarcia: 24 maja 2018 r.
  Podmiot: CeNTe Sp.z o.o. z siedzibą w Toruniu
  Przedmiot: Dostawa licencji IBM Lotus Notes wraz z 12 miesięcznym wsparciem
  Wartość zobowiązania: 34680,56 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 190) KPP IV-0413-29/18

  Data zawarcia: 10 maja 2018 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 38 komputerowych stacji roboczych i 40 komputerów przenośnych
  Wartość zobowiązania: 397339,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 189) KPP I-2310-53/18

  Data zawarcia: 23 maja 2018 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Uszczelnienie elewacji na połączeniu czopów kolumn
  Okres obowiązywania: od 23 maja 2018 r. do 21 lipca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 49843,29 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 188) KPP I-2310-52/18

  Data zawarcia: 23 maja 2018 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie odkrywki w celu sprawdzenia przepon
  Okres obowiązywania: od 23 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4661,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 187) KPP I-2310-50/18

  Data zawarcia: 18 maja 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie oświetlenia masztów flagowych
  Okres obowiązywania: od 18 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 8852,19 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 186) KPP i-2310-49/18

  Data zawarcia: 18 maja 2018 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wymiana sufitów napinanych w salach konferencyjnych 2N44 i 3N45
  Okres obowiązywania: od 18 maja 2018 r. do 28 czerwca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 35620,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 185) KPP I-2310-47/18

  Data zawarcia: 17 maja 2018 r.
  Podmiot: ANGLOSEC Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Przegląd konserwacyjny urządzeń rentgenowskich- 6 szt
  Okres obowiązywania: od 17 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 5166 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 184) KPP I-2310-35/18

  Data zawarcia: 11 maja 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zasilacze UPS
  Okres obowiązywania: od 11 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 6679,22 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 183) KPP III-2311-113/18

  Data zawarcia: 29 maja 2018 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa pasków do spinania akt
  Wartość zobowiązania: 4700 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 182) KPP III-2221-99/18

  Data zawarcia: 15 maja 2018 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie dodatkowych robót remontowych w służbowym lokalu mieszkalnym Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 10443,39 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 181) KPP VI-1141-11/17

  Data zawarcia: 18 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: Robert Hyżorek
  Przedmiot: Wykonywanie w Zespole Prasowym czynności w zakresie informowania (opracowywanie komunikatów i treści o charakterze popularyzatorskim) na temat bieżącej działalności Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 1400 zł/ m-c tj. razem 2800 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Aneks nr 2 do umowy zlecenia KPP VI-1141-7/17
 • 180) KPP IV-0413-31/18

  Data zawarcia: 26 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Przyłączenie anten WiFi do sieci komputerowej i doprowadzenie zasilania elektrycznego
  Wartość zobowiązania: 16129,35 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 179) KPP IV-0413-30/18

  Data zawarcia: 23 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: Integrity Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opieka serwisowa i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych używanych w Sądzie Najwyższym
  Okres obowiązywania: od 23 kwietnia 2018 r. do 23 kwietnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 60220,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 178) KPP IV-0413-33/18

  Data zawarcia: 20 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: ETECH Krzysztof Kowalski
  Przedmiot: Dostawa baterii do zasilacza UPS
  Wartość zobowiązania: 28536,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 177) KPP IV-0413-27/18

  Data zawarcia: 20 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: KNT Sp.z o.o. z siedzibą w Olsztynie
  Przedmiot: Dostawa dysków twardych do macierzy
  Wartość zobowiązania: 4944,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 176) KPP IV-0413-32/18

  Data zawarcia: 19 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni
  Przedmiot: Odnowienie oraz dostarczenie nowych certyfikatów do kwalifikowanych podpisów elektronicznych
  Wartość zobowiązania: 6919,90 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 175) KPP IV-0413-26/18

  Data zawarcia: 3 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: HENWAR z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa akcesoriów komputerowych ( zasilacze awaryjne, myszy bezprzewodowe, bateria do laptopa)
  Wartość zobowiązania: 4590,36 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 174) KPP IV-0413-25/18

  Data zawarcia: 3 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: ETECH Krzysztof Kowalski
  Przedmiot: Dostawa szafy serwerowej RACK
  Wartość zobowiązania: 7598,94 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 173) KPP I-2310-44/18

  Data zawarcia: 27 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Silnik do centrali wentylacyjnej
  Okres obowiązywania: od 27 kwietnia 2018 r. do 27 lipca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 3659,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 172) KPP I-2310-37/18

  Data zawarcia: 24 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: STATIM Piotr Wypijewski
  Przedmiot: Urządzenie do bezprzewodowej prezentacji wePresent WICS 2100
  Okres obowiązywania: od 24 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 5166,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 171) KPP I-2310-39/18

  Data zawarcia: 23 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wymiana przewodów sygnałowych systemu CCTV
  Okres obowiązywania: od 23 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 8521,10 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 170) KPP I-2310-34/18

  Data zawarcia: 23 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: SEECON Konrad Wasiak
  Przedmiot: Naprawa telewizji przemysłowej-wymiana kamer obrotowych i pulpitów sterujących
  Okres obowiązywania: od 23 kwietnia 2018 r. do 23 maja 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 24108,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 169) KPP I-2310-20/18

  Data zawarcia: 18 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wymiana zbiorników zasobnikowych oraz armatury
  Okres obowiązywania: od 18 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 52975,93 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 168) KPP I-2310-31/18

  Data zawarcia: 11 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Części zamienne do wind
  Okres obowiązywania: od 11 kwietnia 2018 r. do 11 maja 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 31885,89 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 167) KPP III-2310-14/18

  Data zawarcia: 20 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: ,,DORMA" Dorota Mariańska
  Przedmiot: Umowa o świadczenie usługi utrzymania czystości i obsługi domków letniskowych położonych na terenie OSSW Popowo
  Okres obowiązywania: od 26 kwietnia 2018 r. do 2 października 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 25301,28 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 166) KPP III-2310-16/18

  Data zawarcia: 19 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: AQUICK S.C. M.Zarański, M.Tokarski, T.Tetwejer z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy dwóch ekspresów ciśnieniowych Saeco Aulika do SN
  Wartość zobowiązania: 10086,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 165) KPP III-250-18/18

  Data zawarcia: 18 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: Zofia Bartocha ,,USŁUGI TURYSTYCZNE"
  Przedmiot: Zlecenie przewozu autokarami uczestników konferencji Sędziów SN
  Okres obowiązywania: od 7 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 5400 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 164) KPP III-86/18

  Data zawarcia: 18 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: Hexagon Sp.j z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 100 szt. Pudeł ściętych Castello
  Wartość zobowiązania: 3617,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 163) KPP III-2221-38/18

  Data zawarcia: 6 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: ,,KAM-BUD" Kamil Witos
  Przedmiot: Umowa na wykonanie prac remontowych wraz z zabudową kuchenną i montażem sprzętu AGD w służbowych lokalach mieszkalnych Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 7 maja 2018 r. do 19 czerwca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 87642,79 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 162) KPP III-2310-9/18

  Data zawarcia: 6 kwietnia 2018 r.
  Podmiot: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
  Przedmiot: Umowa na odpłatne korzystanie z 5 domków letniskowych i sanitariatów na terenie OSSW Popowo
  Okres obowiązywania: od 6 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 3786,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 161)

  Data zawarcia: 29 marca 2018 r.
  Podmiot: UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych, tj. telewizji w 17 lokalach SN oraz internetu w 16 lokalach SN
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 2080, 44 zł brutto/miesięcznie
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 160)

  Data zawarcia: 8 marca 2018 r.
  Podmiot: KOMA, Dominika Chylak
  Przedmiot: Obsługa gastronomiczna uroczystego Rocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 18000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 159) KPP III-2310-7/18

  Data zawarcia: 19 marca 2018 r.
  Podmiot: AS Jarosław Piątek
  Przedmiot: Wykonywanie usługi serwisowania kół w pojazdach służbowych Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 11320 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 158) KPP III-2310-8/18

  Data zawarcia: 13 marca 2018 r.
  Podmiot: INGROM Elżbieta Prus
  Przedmiot: Umowa na wykonywanie pieczątek na potrzeby SN
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4900 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 157) KPP III-2311-60/18

  Data zawarcia: 6 marca 2018 r.
  Podmiot: ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki
  Przedmiot: Umowa o dzieło na przygotowanie do druku publikacji pt: ,,Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017"
  Wartość zobowiązania: 5290 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 156) KPP III-2310-9/19

  Data zawarcia: 6 marca 2018 r.
  Podmiot: Przesiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TECHNET
  Przedmiot: Umowa na dostawę 30 sztuk foteli biurowych do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 6 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 20664 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 155) KPP VI-1140-1/18

  Data zawarcia: 28 marca 2018 r.
  Podmiot: Urszula Przydatek
  Przedmiot: Prowadzenie repertoriów BSiA SN w programie Supremus, bieżąca obsługa spraw, weryfikacja danych adresowych, wysyłka korespondencji, kompletowanie akt sprawy, anonimizacja orzeczeń
  Okres obowiązywania: od 5 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4872 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Aneks nr 1 do umowy zlecenia nr KPP VI-1140/1/18 z 5 stycznia 2018r.
 • 154) 22/02/2018

  Data zawarcia: 26 marca 2018 r.
  Podmiot: Hotel G.E. Wrocław Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Udostępnienie sali konferencyjnej, świadczenie usług gastronomicznych oraz usług noclegowych
  Okres obowiązywania: od 7 czerwca 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 22030 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 153) 0006/2018

  Data zawarcia: 22 marca 2018 r.
  Podmiot: Sylwia Linkiewicz Dąbrowska LINMED Dworek nad Pilicą
  Przedmiot: Świadczenie usług noclegowych, konferencyjnych i gastronomicznych w ramach konferencji
  Okres obowiązywania: od 21 maja 2018 r. do 22 maja 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 18660 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 152)

  Data zawarcia: 15 marca 2018 r.
  Podmiot: Competiva Anna Nizioł-Waga
  Przedmiot: 3 szkolenia nt. Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym
  Okres obowiązywania: od 9 kwietnia 2018 r. do 11 kwietnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4960 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 151) KPP I-2310-27/18

  Data zawarcia: 20 marca 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup części zamiennych do windy nr 2- silnik napędu drzwi
  Okres obowiązywania: od 20 marca 2018 r. do 19 kwietnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 5086,57 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 150) KPP I-2310-26/18

  Data zawarcia: 20 marca 2018 r.
  Podmiot: Telekom Division Piotr Zieliński
  Przedmiot: Zakup 50 szt. aparatów telefonicznych Alcatel 4010
  Okres obowiązywania: od 20 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 11070,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 149) KPP I-2310-25/18

  Data zawarcia: 19 marca 2018 r.
  Podmiot: Hydrotecc Ang Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Remont komór kurzowych i wentylacyjnych :-2W63, -2W53, -2W49,-2W50b"
  Okres obowiązywania: od 19 marca 2018 r. do 28 maja 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 122414,38 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 148) 5603/CS/03/2018/K

  Data zawarcia: 19 marca 2018 r.
  Podmiot: SIEMENS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Rozbudowa systemu kontroli dostępu tj. wykonanie instalacji na 3 i 4 piętrze i dwóch dodatkowych czytników na 2 piętrze w części należącej do SN
  Okres obowiązywania: od 19 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 149389,65 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 147) LI/333/LICJ/2017/19

  Data zawarcia: 12 marca 2018 r.
  Podmiot: STRABAG Sp.z o.o. z siedzibą w Pruszkowie
  Przedmiot: Wykonanie chodników -50 m2 w dwóch ciągach pieszych prowadzących od Pl.Krasińskich do budynku KUWS
  Okres obowiązywania: od 12 marca 2018 r. do 30 maja 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 21217,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 146) KPP/1/1141/2/2018

  Data zawarcia: 12 marca 2018 r.
  Podmiot: Dorota Osimowicz
  Przedmiot: Wykonywanie prac polegających na bieżącej pielęgnacji roślin doniczkowych w tym przesadzanie kwiatów
  Okres obowiązywania: od 12 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4813,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 145) KPP I-2310-23/18

  Data zawarcia: 9 marca 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wymiana uszkodzonych przewodów sygnałowych systemu CCTV
  Okres obowiązywania: od 9 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4803,79 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 144)

  Data zawarcia: 16 marca 2018 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup 70 egz. książki Zbiór karny PLUS Kodeks karny...ISBN 978-83-8124-340-7
  Wartość zobowiązania: 4146,87 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 143) KPP IV-0413-22/18

  Data zawarcia: 28 marca 2018 r.
  Podmiot: Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Opłata za producencką usługę wsparcia dla platformy wirtualizacji VMware vSphere (wsparcie typu Basic Support Coverage)
  Okres obowiązywania: od 28 marca 2018 r. do 27 marca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 138868,93 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 142) KPP IV-0413-17/18

  Data zawarcia: 26 marca 2018 r.
  Podmiot: Thomson Reuters (Professional) UK Limited z siedzibą w Londynie
  Przedmiot: Opłata za subskrypcję baz prawniczych Westlaw International
  Okres obowiązywania: od 26 marca 2018 r. do 25 marca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 15017,07 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 141) KPP IV-0413-24/18

  Data zawarcia: 26 marca 2018 r.
  Podmiot: CDO-Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostawę pakietu PDF-XChange Editor Plus dla 50 użytkowników
  Wartość zobowiązania: 6138,81 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 140) KPP IV-0413-21/18

  Data zawarcia: 6 marca 2018 r.
  Podmiot: Quad Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Opłata za dostawę i wdrożenie 100 kart procesorowych i 50 czytników do kart wraz z pakietem oprogramowania
  Wartość zobowiązania: 29580,27 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 139) KPP IV-0413-18/18

  Data zawarcia: 2 marca 2018 r.
  Podmiot: COMPAREX Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostawę 100 subskrypcji Secure Productive Enterprise M365 E3 User
  Okres obowiązywania: od 2 marca 2018 r. do 1 marca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 35483,04 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 138) KPP VI-1140-3/18

  Data zawarcia: 28 lutego 2018 r.
  Podmiot: dr Maciej Zieliński, Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
  Przedmiot: Wykonanie czynności służących dostosowaniu działalności SN do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w tym takie, jak: a) dokonanie analizy przepisów RODO pod kątem ich zastosowania w SN; b) przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów informacji zawierających dane osobowe (dalej: zbiory informacji); c) ustalenie zakresu oddziaływania przepisów RODO na organizację i sposób przetwarzania poszczególnych zbiorów informacji; d) przedstawianie propozycji rozwiązań szczegółowych stosownie do wyników prac o których mowa w pkt a) i c) powyżej; e) przedstawianie cotygodniowych raportów z postępów prac Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego; f) wdrażanie zaakceptowanych rozwiązań w ramach regulacji wewnętrznych lub w ramach nowych, wewnętrznych polityk bezpieczeństwa informacji.
  Okres obowiązywania: od 28 lutego 2018 r. do 25 maja 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 14400 zł ( brutto)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 137) KPP III-2310-3/18

  Data zawarcia: 12 lutego 2018 r.
  Podmiot: Euroservice s.j. Marek Janowski, Józef Czech z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa na świadczenie usług serwisowych samochodów służbowych marki Volvo
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 19000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 136) KPP III-2310-1/18

  Data zawarcia: 12 lutego 2018 r.
  Podmiot: POL-MOT Auto S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa na dostawę jednego egzemplarza samochodu osobowego marki Skoda Superb dla Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 12 lutego 2018 r. do 11 maja 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 144400 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 135) KPP III-2311-45/18

  Data zawarcia: 8 lutego 2018 r.
  Podmiot: ELIPSA Dom Wydawniczy I Handlowy Włodzimierz Ulicki
  Przedmiot: Publikacja ,,Studia i Analizy SN. Rehabilitacja osób represjonowanych w latach 1944-1956 za działalność na rzecz niepodległości Polski w praktyce sądów warszawskich. Tom VI"
  Wartość zobowiązania: 3570 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 134) KPP III-2310-4/18

  Data zawarcia: 6 lutego 2018 r.
  Podmiot: ZAMEX Zamki i zabezpieczenia Tomasz Bąk
  Przedmiot: Umowa na wykonywanie i naprawę kluczy oraz zabezpieczeń marki Assa Abloy do drzwi, na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 6 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4900 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 133) KPP IV-0413-8/18

  Data zawarcia: 27 lutego 2018 r.
  Podmiot: EVARTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Opieka serwisowa i pomoc techniczna w zakresie systemu IBM Spectrum Protect wraz z obsługą serwisową urządzeń systemu kopii zapasowych
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 79851,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 132) KPP IV-0413-19/18

  Data zawarcia: 26 lutego 2018 r.
  Podmiot: INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do serwisu INFORLEX Ekspert Premium
  Okres obowiązywania: od 26 lutego 2018 r. do 25 lutego 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6789,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 131) KPP IV-0413-9/18

  Data zawarcia: 23 lutego 2018 r.
  Podmiot: NASK S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do internetu
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2018 r. do 29 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 66420,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 130) KPP IV-0413-16/18

  Data zawarcia: 20 lutego 2018 r.
  Podmiot: STATIM Piotr Wypijewski
  Przedmiot: Dostawa akcesoriów komputerowych: monitorów, drukarek, patchcordów. listew przepięciowych
  Wartość zobowiązania: 136018,32 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 129) KPP IV-0413-14/18

  Data zawarcia: 20 lutego 2018 r.
  Podmiot: e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do archiwum dziennika Rzeczpospolita
  Okres obowiązywania: od 20 lutego 2018 r. do 20 lutego 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5874,88 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 128) KPP IV-0413-12/18

  Data zawarcia: 16 lutego 2018 r.
  Podmiot: Linux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostawę 3 subskrypcji Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level Self-Support
  Okres obowiązywania: od 16 lutego 2018 r. do 16 lutego 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 859,66 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 127) KPP IV-0413-13/18

  Data zawarcia: 14 lutego 2018 r.
  Podmiot: ACTION Centrum Edukacyjne Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Specjalistyczne szkolenie-Supporting and Troubleshooting Windows 10
  Wartość zobowiązania: 5540 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 126) KPP IV-0413-4/18

  Data zawarcia: 13 lutego 2018 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostarczanie nowych wersji oprogramowania Advantec ERP wraz z aktualizacją Portalu pracowniczego
  Okres obowiązywania: od 13 lutego 2018 r. do 13 lutego 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 21383,55 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 125) KPP IV-0413-10/18

  Data zawarcia: 2 lutego 2018 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostawę baz programu Lex Omega dla sądów Pakiet Paltinium DVD oraz opłata za dostęp do serwisów internetowych: Lex omega dla sądów Pakiet Platinium Online, Vademecum Dyrektora Finasowego, Informator Prawno-Gospodarczy Gold z Rejestrem Długów
  Okres obowiązywania: od 2 lutego 2018 r. do 2 lutego 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 100810,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 124) KPP VI-0150-3/18

  Data zawarcia: 14 lutego 2018 r.
  Podmiot: Vidi Centrum Rozwoju Kadr
  Przedmiot: Przeprowadzenie dwóch szkoleń nt. zarządzanie czasem i organizacją pracy
  Wartość zobowiązania: 5000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 123) KPP I-2310-16/18

  Data zawarcia: 23 lutego 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa opraw oświetleniowych DOWNLIGHT OFFICE LED-300 szt.
  Okres obowiązywania: od 23 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 123116,85 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 122) KPP I -2310-15/18

  Data zawarcia: 23 lutego 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wymiana instalacji oświetleniowej w rejonie wind na 5 kondygnacjach
  Okres obowiązywania: od 23 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 6106,95 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 121) KPP I-2310-10/18

  Data zawarcia: 23 lutego 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup pomp obiegowych Grundfos
  Okres obowiązywania: od 23 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 5580,95 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 120) KPP I-2310-11/18

  Data zawarcia: 19 lutego 2018 r.
  Podmiot: SZABLONEX Marek Bonczek
  Przedmiot: Renowacja kraty śmietnikowej oraz drzwi wewnętrznych stalowych
  Okres obowiązywania: od 19 lutego 2018 r. do 26 marca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 18029,34 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 119) KPP/I/1141/1/2018

  Data zawarcia: 19 lutego 2018 r.
  Podmiot: Danuta Ufa
  Przedmiot: Wykonywanie obowiązków pielęgniarki w przychodni lekarskiej w obiekcie KUWS
  Okres obowiązywania: od 19 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 5520,24 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 118) KPP I-2310-06/18

  Data zawarcia: 30 stycznia 2018 r.
  Podmiot: Necon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie
  Przedmiot: Naprawa instalacji hydraulicznej wysokociśnieniowej do systemu NEC-5010
  Wartość zobowiązania: 4243,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 117) KPP I-2310-05-1/18

  Data zawarcia: 26 stycznia 2018 r.
  Podmiot: SZABLONEX Marek Bonczek
  Przedmiot: Wymiana siłowników hydraulicznych w drzwiach wewnętrznych do sal rozpraw ,,A", ,,B", ,,1", ,,2"
  Wartość zobowiązania: 53384,46 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 116) KPP I-2310-3/18

  Data zawarcia: 16 stycznia 2018 r.
  Podmiot: WB Projekt Wojciech Babiarski
  Przedmiot: Wymiana sufitu napinanego w korytarzu na III piętrze
  Wartość zobowiązania: 6937,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 115) KPP I-2310-2/18

  Data zawarcia: 12 stycznia 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie pompy do przepompowni nr 5
  Wartość zobowiązania: 5481,81 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 114) KPP I-2310-1/18

  Data zawarcia: 9 stycznia 2018 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie części zamiennych Honeywell
  Wartość zobowiązania: 20576,42 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 113) KPP IV-0413-7/18

  Data zawarcia: 31 stycznia 2018 r.
  Podmiot: Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Szkolenie ITIL Practitioner dla pracowników Biura Informatyki
  Wartość zobowiązania: 7440 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 112) KPP IV-0413-2/18

  Data zawarcia: 17 stycznia 2018 r.
  Podmiot: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do bazy systemu Informacji Prawnej Legalis(pakiet premium) przez okres 12 miesięcy
  Wartość zobowiązania: 31980 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 111)

  Data zawarcia: 10 stycznia 2018 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Prenumerata czasopisma ,,Polski Proces Cywilny"
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4284,54 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 110)

  Data zawarcia: 31 stycznia 2018 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer S.A z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup 31 egz. książki ,,Kodeks cywilny: komentarz, T.3 Zobowiązania"
  Wartość zobowiązania: 9276, 75 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 109) KPP VI -1140-1/18

  Data zawarcia: 5 stycznia 2018 r.
  Podmiot: Urszula Przydatek
  Przedmiot: Prace w BSiA ;prowadzenie repertoriów, anonimizacja orzeczeń. obsługa spraw
  Okres obowiązywania: od 5 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4872 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 108) BSOa-81820-62-XII/2018

  Data zawarcia: 19 grudnia 2017 r.
  Podmiot: PKP INTERCITY S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Sprzedaż ulgowych usług transportowych (dla dojeżdzających sędziów).
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 17763,84 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Kadr
 • 107)

  Data zawarcia: 14 grudnia 2017 r.
  Podmiot: Centrum Medyczne Bonifratrów Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownikom Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 30000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Kadr
 • 106) KPP III-2310-28/17

  Data zawarcia: 14 grudnia 2017 r.
  Podmiot: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Aneks nr 1 do Umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych.
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 39850 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 1 z dnia 14.12.2017r.
 • 105) KPP III-2310-27/17

  Data zawarcia: 13 grudnia 2017 r.
  Podmiot: ADMI Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa na świadczenie usługi serwisowej oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Toshiba, Sharp, OKI, zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 50861,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 104) KPP III-2310-5/17

  Data zawarcia: 13 grudnia 2017 r.
  Podmiot: Zamex Zamki Zabezpieczenia Tomasz Bąk
  Przedmiot: Aneks nr 2 do umowy KPP III-2310-5/17 z dnia 21.03.2017r.
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 24000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 2 z dnia 13.12.2017r.
 • 103) KPP III-2310-31/17

  Data zawarcia: 5 grudnia 2017 r.
  Podmiot: DORMA Dorota Mariańska
  Przedmiot: Umowa zapewnienia zastępstw w herbaciarniach w budynku Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 40934,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 102) KPP III-2311-496/17

  Data zawarcia: 5 grudnia 2017 r.
  Podmiot: Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki
  Przedmiot: Publikacja ,,Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa.Tom II".
  Wartość zobowiązania: 12600 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 101) KPP IV-2310-70/17

  Data zawarcia: 21 grudnia 2017 r.
  Podmiot: GeekON Technologies Łukasz Dudziak
  Przedmiot: Opieka programistyczna nad platformą aplikacyjną Microsoft SharePoint
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 56826,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 100) KPP IV-2310-71/17

  Data zawarcia: 20 grudnia 2017 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Zakup 50 generatorów haseł jednokrotnych wraz z usługą wsparcia oraz pakietu serwisowego dla usługi szyfrowania
  Wartość zobowiązania: 36155,85 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 99) KPP IV-2310-67/17

  Data zawarcia: 1 grudnia 2017 r.
  Podmiot: PROVOLUTION Grzegorz Stachowicz
  Przedmiot: Opieka serwisowa nad systemami tworzącymi Zdalny Intranet Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 52792,83 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 98) KPP III-2311-481/17

  Data zawarcia: 21 listopada 2017 r.
  Podmiot: ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki
  Przedmiot: Publikacja ,,Działalność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie ochrony praworządności w Polsce w latach 2015-2017".
  Wartość zobowiązania: 7134 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 97) KPP III-2310-26/17

  Data zawarcia: 20 listopada 2017 r.
  Podmiot: POL-MOT Auto S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Peugeot w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług serwisowych samochodów służbowych.
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 80000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 96) KPP III-2310-30/17

  Data zawarcia: 16 listopada 2017 r.
  Podmiot: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa generalna ubezpieczeń lokali mieszkalnych stanowiących własność Sądu Najwyższego oraz znajdującego się w nich mienia ruchomego i stałych elementów będących własnością Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 20 grudnia 2017 r. do 19 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 39850 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 95) KPP III-2311-283/17

  Data zawarcia: 13 listopada 2017 r.
  Podmiot: Forum, Halina Pierzchała
  Przedmiot: Wykonanie i dostawa kart świątecznych dla Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 13 listopada 2017 r. do 18 listopada 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 7236,30 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 94) KPP III-2310-29/17

  Data zawarcia: 10 listopada 2017 r.
  Podmiot: BCM Piotr Pryjda
  Przedmiot: Dostawa 5 sztuk terminali Honeywell.
  Okres obowiązywania: od 10 listopada 2017 r. do 17 listopada 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 15621 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 93) KPP III-2311-456/17

  Data zawarcia: 10 listopada 2017 r.
  Podmiot: Mass s.c. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie i dostawa tabliczek informacyjnych.
  Okres obowiązywania: od 10 listopada 2017 r. do 9 grudnia 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 8349,24 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 92) KPP III-2311-440/17

  Data zawarcia: 9 listopada 2017 r.
  Podmiot: Zakład Introligatorski JOLEX bis Ryszard Pielat
  Przedmiot: Dostawa pasków do akt.
  Okres obowiązywania: od 9 listopada 2017 r. do 23 listopada 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 4700 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 91) KPP III-2310-28/17

  Data zawarcia: 7 listopada 2017 r.
  Podmiot: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych.
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 39850 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 90) KPP III-2310-24/17

  Data zawarcia: 3 listopada 2017 r.
  Podmiot: SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH Sp.z o.o. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa na dostawę oraz instalację dwóch kserokopiarek na potrzeby Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 3 listopada 2017 r. do 17 listopada 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 16359 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 89) KPP III-2311-415/17

  Data zawarcia: 3 listopada 2017 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Publikacja czasopisma ,,Izba Cywilna. Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w roku 2018".
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 29744,33 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 88)

  Data zawarcia: 17 listopada 2017 r.
  Podmiot: EBSCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa dotycząca obsługi prenumeraty czasopism (zagranicznych).
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 90951,12 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 87)

  Data zawarcia: 17 listopada 2017 r.
  Podmiot: RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa o systematyczną dostawę prasy (polskiej).
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 164748,62 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 86) KPP IV-2310-68/17

  Data zawarcia: 21 listopada 2017 r.
  Podmiot: Andrzej Makiej KANAK
  Przedmiot: Zakup 7 specjalistycznych monitorów.
  Wartość zobowiązania: 22386,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 85) KPP IV-2130-65/17

  Data zawarcia: 20 listopada 2017 r.
  Podmiot: APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup 160 licencji System Center Server Datacenter.
  Wartość zobowiązania: 125952,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 84) KPP IV-2310-66/17

  Data zawarcia: 17 listopada 2017 r.
  Podmiot: S and T Services Polska Sp. z o.o. z siedzbą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup 7 punktów dostępowych, 7 licencji na system dostępowy WI-FI, 7 zasilaczy, 20 pokojowych przełączników sieciowych CISCO wraz z 12-miesięcznym serwisem.
  Wartość zobowiązania: 94082,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 83) KPP IV-2310-62/17

  Data zawarcia: 14 listopada 2017 r.
  Podmiot: Perceptron Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Optymalizacja działania urządzeń systemu pamięci masowych (Storage IBM).
  Wartość zobowiązania: 53689,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 82) KPP IV-2310-61/17

  Data zawarcia: 9 listopada 2017 r.
  Podmiot: Aleph Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu bibliotecznego EXLibris Aleph 500.
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 56589,84 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 81) KPP IV-2310-63/17

  Data zawarcia: 7 listopada 2017 r.
  Podmiot: nFlo Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup producenckich usług wsparcia technicznego dla systemu kopii zapasowych IBM Spectrum Protect.
  Wartość zobowiązania: 54530,06 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 80) KPP IV-2310-64/17

  Data zawarcia: 2 listopada 2017 r.
  Podmiot: Softinet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup 600 licencji ESET Endpoint Security Suite.
  Wartość zobowiązania: 70110,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 79) KPP I-2310-46/17

  Data zawarcia: 22 listopada 2017 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup uszczelniaczy tłoka: części zamienne do windy nr 5.
  Wartość zobowiązania: 13837,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 78) KPP I-2310-44/17

  Data zawarcia: 16 listopada 2017 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup części zamiennych do pisuarów.
  Wartość zobowiązania: 13874,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 77) KPP I-2310-41/17

  Data zawarcia: 14 listopada 2017 r.
  Podmiot: Szablonex Bonczek Marek
  Przedmiot: Wymiana uszkodzonych siłowników hydraulicznych w drzwiach wewnętrznych do sali rozpraw ,,F".
  Okres obowiązywania: od 15 listopada 2017 r. do 11 grudnia 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 13346,12 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 76) KPP I-2310-34/17

  Data zawarcia: 7 listopada 2017 r.
  Podmiot: P.P.U.H Krzyżanowski
  Przedmiot: Wykonanie trzech szaf wraz z montażem.
  Okres obowiązywania: od 7 listopada 2017 r. do 6 grudnia 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 19987,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 75) KPP I-2310-32/17

  Data zawarcia: 6 listopada 2017 r.
  Podmiot: AERSERWIS Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa części serwisowych do urządzeń HVAC.
  Okres obowiązywania: od 6 listopada 2017 r. do 20 listopada 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 25994,45 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 74) KPP VI-1141-11/17

  Data zawarcia: 17 listopada 2017 r.
  Podmiot: Robert Hyżorek
  Przedmiot: Wykonywanie w Zespole Prasowym czynności w zakresie informowania ( opracowywanie komunikatów i treści o charakterze popularyzatorskim) na temat bieżącej działalności Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 4200 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 73)

  Data zawarcia: 6 listopada 2017 r.
  Podmiot: Avenhansen Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Realizacja dwóch szkoleń pt:,,Antykorupcja w urzędzie".
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 8600 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 72)

  Data zawarcia: 23 października 2017 r.
  Podmiot: VIDI-Centrum Rozwoju Kadr
  Przedmiot: Warsztaty szkoleniowe- kultura urzędowania- etyczne postępowanie w pracy
  Okres obowiązywania: do 17 listopada 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 3890 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 71)

  Data zawarcia: 24 października 2017 r.
  Podmiot: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
  Przedmiot: Przeprowadzenie warszatatów szkoleniowych o tematyce kultura urzędowania-etyczne postępowanie w pracy
  Okres obowiązywania: do 7 grudnia 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 3890 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 70) KPP IV-0151-16/17

  Data zawarcia: 31 października 2017 r.
  Podmiot: ACTION Centrum Edukacyjne Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Specjalistyczne szkolenie- MS-10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10
  Wartość zobowiązania: 5540,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 69) KPP IV-0151-15/17

  Data zawarcia: 31 października 2017 r.
  Podmiot: ACTION Centrum Edukacyjne Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Specjalistyczne szkolenie- MS-20744 Securing Windows server 2016
  Wartość zobowiązania: 4950,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 68) KPP IV-2310-53/17

  Data zawarcia: 30 października 2017 r.
  Podmiot: Koma Nord Sp.z o.o. z siedzibą w Gdyni
  Przedmiot: Przedłużenie pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
  Okres obowiązywania: do 26 listopada 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 7855,03 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 67) KPP IV-2310-51/17

  Data zawarcia: 30 października 2017 r.
  Podmiot: SUBLIME, Tomasz Sopyło
  Przedmiot: Opieka bibliotekarza systemowego nad systemem ExLibris Aleph 500
  Okres obowiązywania: od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 36900,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 66) KPP IV-2310-59/17

  Data zawarcia: 26 października 2017 r.
  Podmiot: Usługi Informatyczne ,,KOM-PRO" Joanna Dziadkowiec
  Przedmiot: Wykonanie digitalizacji akt Sądu Najwyższego na potrzeby przekazania do Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych
  Okres obowiązywania: od 26 października 2017 r. do 8 grudnia 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 54918,02 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 65) KPP IV-2310-58/17

  Data zawarcia: 26 października 2017 r.
  Podmiot: Newton Media Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonywanie monitorowania mediów na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 76752,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 64) KPP IV-2310-55/17

  Data zawarcia: 26 października 2017 r.
  Podmiot: Statim, Piotr Wypijewski
  Przedmiot: Zakup sprzętu komputerowego ( 100 komputerowych stacji roboczych wraz z serwisem gwarancyjnym)
  Wartość zobowiązania: 553131,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 63) KPP IV-0151-14/17

  Data zawarcia: 25 października 2017 r.
  Podmiot: OMEC Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Specjalistyczne szkolenie- ITIL Foundation dla 3 pracowników Biura Informatyki
  Wartość zobowiązania: 7200,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 62) KPP IV-2310-60/17

  Data zawarcia: 25 października 2017 r.
  Podmiot: MADU SC Sp.z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu
  Przedmiot: Zakup 2 serwerów na wymianę za przestarzałe
  Wartość zobowiązania: 32472,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 61) KPP IV-0151-11/17

  Data zawarcia: 18 października 2017 r.
  Podmiot: BLUE energy Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: 5 grupowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji ,,ISO 27001- ważność i świadomość"
  Wartość zobowiązania: 30000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 60) KPP IV-2310-50/17

  Data zawarcia: 17 października 2017 r.
  Podmiot: Mariusz Machula ,,FIKS"
  Przedmiot: Wykonywanie czynności administratora spisu elektronicznego- Inwentaryzacja 2017r.
  Okres obowiązywania: od 13 października 2017 r. do 9 lutego 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 25920,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 59) KPP IV-2310-57/17

  Data zawarcia: 13 października 2017 r.
  Podmiot: Integrity Partners Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa udostępnienia zdalnych przeglądarek stron internetowych oraz instancji zapasowej serwisu internetowego
  Okres obowiązywania: od 14 października 2017 r. do 13 października 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 100958,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 58) KPP IV-2310-54/17

  Data zawarcia: 6 października 2017 r.
  Podmiot: Kamsoft Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Serwis eksploatacyjny systemu KS-SOMED obsługującego przychodnię lekarską w KUWS
  Okres obowiązywania: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 8265,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 57) KPP IV-0151-10/17

  Data zawarcia: 4 października 2017 r.
  Podmiot: PRESSCOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  Przedmiot: Konferencja ,,Forum Informacji w Administracji Publicznej"
  Wartość zobowiązania: 3760,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 56) KPP I-2310-28/17

  Data zawarcia: 25 października 2017 r.
  Podmiot: Siemens Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Części zamienne do systemu TV przemysłowej- 2 monitory.
  Wartość zobowiązania: 4309,92 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 55) KPP I-2310-22/17

  Data zawarcia: 24 października 2017 r.
  Podmiot: Siemens Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Remont systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.
  Okres obowiązywania: do 1 grudnia 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 140183, 10 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 54) KPP I-2310-27-1/17

  Data zawarcia: 18 października 2017 r.
  Podmiot: WB Projekt Wojciech Babiarski
  Przedmiot: Wymiana sufitów napinanych
  Okres obowiązywania: do 1 listopada 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 12041,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 53) KPP I-2310-26/17

  Data zawarcia: 18 października 2017 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie opraw oświetlenowych -100 szt.
  Wartość zobowiązania: 41350,14 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 52) KPP I-2310-24/17

  Data zawarcia: 11 października 2017 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Części zamienne do instalacji chłod., co, ct (pompy obiegowe, silniki)
  Wartość zobowiązania: 91206,52 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 51) KPP I-2310-21-2/17

  Data zawarcia: 6 października 2017 r.
  Podmiot: FRATECH s.c. Sławomir Jercha, Aneta Kobza z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie tablicy pamiątkowo-informacyjnej.
  Wartość zobowiązania: 9840,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 50) KPP III-250-84/17

  Data zawarcia: 30 października 2017 r.
  Podmiot: POL-MOT Auto S.A. Oddział Peugeot w Warszawie z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dokonanie niezbędnych napraw w samochodzie służbowym SN.
  Okres obowiązywania: od 30 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 3700 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 49) KPP III-2310-23/17

  Data zawarcia: 23 października 2017 r.
  Podmiot: SOLID GROUP Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa o usługi serwisowe systemu sygnalizacji włamania i napadu.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 14610 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 48) KPP III-2310-22/17

  Data zawarcia: 23 października 2017 r.
  Podmiot: SOLID GROUP Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiektach stanowiących własność SN.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 25805, 40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 47) KPP III-2310-33/15

  Data zawarcia: 19 października 2017 r.
  Podmiot: POL-MOT Auto S.A. oddział Peugeot w Warszawie z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Aneks nr 1 do Umowy z dnia 23.11.2015
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Wartość zobowiązania: Umowa: 70000 zł , Aneks 11000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 1 z dnia 19.10.2017r.
 • 46) KPP III-2311-381/17

  Data zawarcia: 13 października 2017 r.
  Podmiot: JW.SYSTEM Jakubowski Waldemar
  Przedmiot: Zlecenie dostawy kalendarzy na potrzeby sędziów oraz pracowników SN
  Okres obowiązywania: od 13 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 13174,53 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 45) KPP III-2311-381/17

  Data zawarcia: 10 października 2017 r.
  Podmiot: JW.SYSTEM Jakubowski Waldemar
  Przedmiot: Zlecenie wykonania i dostawy kalendarzy wiszących( planszowych i trójdzielnych)
  Okres obowiązywania: od 10 października 2017 r. do 30 października 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 4159, 86 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 44) KPP III-2311-383/17

  Data zawarcia: 2 października 2017 r.
  Podmiot: ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki
  Przedmiot: Publikacja ,,Studia i Analizy SN. Materiały Naukowe: Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. Tom V".
  Wartość zobowiązania: 4725 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 43) KPP III-2310-9/17

  Data zawarcia: 25 września 2017 r.
  Podmiot: ,,Dorma Dorota Mariańska"
  Przedmiot: Aneks nr 1 do Umowy
  Okres obowiązywania: od 8 sierpnia 2017 r. do 12 sierpnia 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 19380,00 zł- Umowa, 1600,00 zł- Aneks
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 1 z dnia 2017-09-25
 • 42) KPP III-2311-380/17

  Data zawarcia: 21 września 2017 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa informatorów prawniczych
  Okres obowiązywania: od 21 września 2017 r. do 5 października 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 10296,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 41) KPP III-2310-20/17

  Data zawarcia: 18 września 2017 r.
  Podmiot: Zakład Introligatorski JOLEX bis Ryszard Pielat
  Przedmiot: Sukcesywne wykonywanie i dostawa produktów, usług introligatorskich na porzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 30470,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 40) KPP III-2310-19/17

  Data zawarcia: 18 września 2017 r.
  Podmiot: INTROLIGATORSTWO Janusz Zawadzki
  Przedmiot: Sukcesywne wykonywanie i dostawa produktów i uslug poligraficznych na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 98609,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 39) KPP III-2311-351/17

  Data zawarcia: 1 września 2017 r.
  Podmiot: MakPrint
  Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji ,,Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych"
  Wartość zobowiązania: 50295,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 38) KPP III-2311-333/17

  Data zawarcia: 1 września 2017 r.
  Podmiot: ESCORT Sp.z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie usługi czyszczenia zbiorow bibliotecznych będących w dyspozycji Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 5519, 00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 37) KPP IV-2310-44/17

  Data zawarcia: 29 września 2017 r.
  Podmiot: Michał Szuniewicz dbAxis
  Przedmiot: Opieka programistyczna nad systemem Supremus
  Okres obowiązywania: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 48000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 36) KPP IV-2310-52/17

  Data zawarcia: 22 września 2017 r.
  Podmiot: EBSCO Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa świadczenia sieciowego dostępu do elektronicznej wersji naukowej bazy danych LEGAL SOURCE
  Okres obowiązywania: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 5849,88 USD
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 35) KPP IV-2310-48/17

  Data zawarcia: 13 września 2017 r.
  Podmiot: Datapolis.com Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa wsparcia technicznego dla Datapolis Process System Enterprise dla SharePoint 2013
  Wartość zobowiązania: 11158,56 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 34) KPP IV-0151-9/17

  Data zawarcia: 11 września 2017 r.
  Podmiot: ACTION Centrum Edukacyjne Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Szkolenie specjalistyczne-MS-10961 Automatyzacja administracji z Windows PowerShell
  Wartość zobowiązania: 5600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 33) KPP IV-2310-43/17

  Data zawarcia: 6 września 2017 r.
  Podmiot: Usługi Informatyczne ,,KOM-PRO" Joanna Dziadkowiec
  Przedmiot: Opieka nad oprogramowaniem ArchSys
  Okres obowiązywania: od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 26220,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 32) PM/126/2017

  Data zawarcia: 22 września 2017 r.
  Podmiot: Zamek Królewski w Warszawie, Pan Ziemowit Koźmiński
  Przedmiot: Udostępnienie wnętrz Zamku Królewskiego w Warszawie na zorganizowanie Uroczystości Jubileuszowych z okazji setnej Rocznicy Utworzenia Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: do 28 września 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 39298,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 31)

  Data zawarcia: 18 września 2017 r.
  Podmiot: DROSAM Tadeusz Wójcik
  Przedmiot: Wykonanie prac polegających na określeniu wartości nieruchomości gruntowych, jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości
  Okres obowiązywania: od 18 września 2017 r. do 9 października 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 8487,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 30) KPP I-2310-14/17

  Data zawarcia: 15 września 2017 r.
  Podmiot: Bauserwis- Grzegorz Hołdak
  Przedmiot: Naprawa świetlika dachowego nad salą ,,C"
  Okres obowiązywania: od 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 10356,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 29) KPP I-2310-16/17

  Data zawarcia: 15 września 2017 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Montaż oświetlenia wystawy
  Okres obowiązywania: od 15 września 2017 r. do 22 września 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 3665,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 28) KPP I-2310-9/17

  Data zawarcia: 14 września 2017 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie łańcuchów nośnych, uszczelniaczy teleskopu do windy nr 11
  Okres obowiązywania: od 14 września 2017 r. do 10 października 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 27521,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 27) KPP I-2310-10/17

  Data zawarcia: 14 września 2017 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie wyświetlacza kabinowego do windy nr7 (lewa)
  Okres obowiązywania: od 14 września 2017 r. do 15 października 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 38437,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 26) KPP I-2310-12/17

  Data zawarcia: 14 września 2017 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie płyty EMS do windy nr 10
  Okres obowiązywania: od 14 września 2017 r. do 20 października 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 8967,84 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 25) KPP I-2310-11/17

  Data zawarcia: 14 września 2017 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie chłodnicy oleju do windy nr 4
  Okres obowiązywania: od 14 września 2017 r. do 20 października 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 29760,15 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 24) KPP I-2310-6/17

  Data zawarcia: 13 września 2017 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie płyty głównej do windy nr 9
  Okres obowiązywania: od 13 września 2017 r. do 20 września 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 18978,90 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 23)

  Data zawarcia: 6 września 2017 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie czujnika położenia kabiny do windy
  Okres obowiązywania: od 6 września 2017 r. do 15 września 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 4471,65 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 22) KPP VI-1140-5/17

  Data zawarcia: 25 września 2017 r.
  Podmiot: Anna Niewęgłowska
  Przedmiot: Przeprowadzenie inwentaryzacji w Sądzie Najwyższym w ramach działań Komisji Inwentaryzacyjnej oraz sporządzenie protokołu
  Okres obowiązywania: od 25 września 2017 r. do 15 lutego 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 8250 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 21) KPP VI-1140-6/17

  Data zawarcia: 21 września 2017 r.
  Podmiot: Małgorzata Zwolińska
  Przedmiot: Przeprowadzenie inwentaryzacji w Sądzie Najwyższym w ramach działań Komisji Inwentaryzacyjnej oraz sporządzenie protokołu
  Okres obowiązywania: od 21 września 2017 r. do 15 lutego 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 5550 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 20) KPP VI-1140-7/17

  Data zawarcia: 21 września 2017 r.
  Podmiot: Agnieszka Affek
  Przedmiot: Przeprowadzenie inwentaryzacji w Sądzie Najwyższym w ramach działań Komisji Inwentaryzacyjnej oraz sporządzenie protokołu
  Okres obowiązywania: od 21 września 2017 r. do 15 lutego 2018 r.
  Wartość zobowiązania: 5550 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 19) KPP VI-1141-9/17

  Data zawarcia: 14 września 2017 r.
  Podmiot: Tomasz Kościuszko
  Przedmiot: Zaprojektowanie, wykonanie aranżacji i montaż wystawy poświęconej Jubileuszowi setnej rocznicy utworzenia Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 14 września 2017 r. do 26 września 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 9400 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 18) KPP VI-1141-8/17

  Data zawarcia: 14 września 2017 r.
  Podmiot: Alicja Resich-Modlińska
  Przedmiot: Poprowadzenie uroczystości z okazji Jubileuszu stulecia Sądu Najwyższego na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 28.09.2017r.
  Wartość zobowiązania: 5500 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 17) KPP VI-1141-7/17

  Data zawarcia: 1 września 2017 r.
  Podmiot: Robert Hyżorek
  Przedmiot: Opracowywanie komunikatów i treści o charakterze informacyjnym i promocyjnym na temat wydarzeń związanych z setną rocznicą powstania SN oraz na temat bieżącej działalności SN
  Okres obowiązywania: od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 4200 zł ( 1400 zł/m-c)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 16)

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2017 r.
  Podmiot: Bauserwis-Grzegorz Hołdak
  Przedmiot: Uszczelnienie elewacji okien i attyki
  Wartość zobowiązania: 11082,30 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 15)

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2017 r.
  Podmiot: Bauserwis-Grzegorz Hołdak
  Przedmiot: Wymiana uszkodzonej kopułki świetlika dachowego
  Wartość zobowiązania: 4784,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 14)

  Data zawarcia: 28 sierpnia 2017 r.
  Podmiot: Beata Kruszewska
  Przedmiot: Wykonywanie obowiązków pielęgniarki
  Okres obowiązywania: od 24 sierpnia 2017 r. do 28 września 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 3500,64 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 13)

  Data zawarcia: 23 sierpnia 2017 r.
  Podmiot: TW MEZAR M.Tomaszewski, S.Więcek
  Przedmiot: Remont stacji uzdatniania wody dla fontanny w KUWS
  Okres obowiązywania: od 23 sierpnia 2017 r. do 16 października 2017 r.
  Wartość zobowiązania: 71512,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne