Rejestr umów Sądu Najwyższego

 • 741) KP ID II-1140-1/20

  Data zawarcia: 29 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przygotowywanie projektów dokumentacji przetargowej oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przygotowywanie projektów dokumentacji wynikającej z ustawy pzp oraz regulacji wewnętrznych
  Okres obowiązywania: od 29 stycznia 2020 r. do 10 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 12000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 740) KP ID II-1140-2/20

  Data zawarcia: 26 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności porządkowe w lokalach mieszkalnych będących w zasobach mieszkalnych Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 8000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 739) KP ID II-1140-3/20

  Data zawarcia: 26 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności porządkowe w lokalach mieszkalnych będących w zasobach mieszkalnych Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 738) KPP III-2311-62/20

  Data zawarcia: 12 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania prac remontowych w pomieszczeniach w gmachu SN
  Okres obowiązywania: od 12 lutego 2020 r. do 26 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6681,97 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 737) KPP III-2310-6/20

  Data zawarcia: 10 lutego 2020 r.
  Podmiot: Euroservice S.J z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa świadczenia usług serwisowych samochodów służbowych marki Volvo
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 19000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 736) KPP III-2311-59/20

  Data zawarcia: 10 lutego 2020 r.
  Podmiot: PPUH TECHNET z siedzibą w Sokołowie Podlaskim
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 8 szt. foteli gabinetowych do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 10 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6100,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 735) KPP III-2311-51/20

  Data zawarcia: 7 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji: ,,Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie".
  Wartość zobowiązania: 4428,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 734) KPP III-2311-50/20

  Data zawarcia: 7 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji ,,Informacja o działalności Sądu Najwyższego w 2019r."
  Wartość zobowiązania: 8118,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 733) KPP III-2310-7/20

  Data zawarcia: 7 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na wykonywanie pieczęci na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 8000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 732) KPP III-2310-2/20

  Data zawarcia: 6 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa o świadczenie usług pralniczych
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 39409,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 731) KPP-VII-0140-14/2020

  Data zawarcia: 3 lutego 2020 r.
  Podmiot: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zamówienie książki- 24 egz.
  Wartość zobowiązania: 7182,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 730) KPP-VII-0140-12/2020

  Data zawarcia: 3 lutego 2020 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zamówienie książki- 29 egz.
  Wartość zobowiązania: 8678,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 729) KPP-VII-0140-3/20

  Data zawarcia: 16 stycznia 2020 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zamówienie czasopisma -15 egz.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 5039,88 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 728) KPP I-2310-10/20

  Data zawarcia: 25 lutego 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie remontu stacji uzdatniania wody
  Okres obowiązywania: od 25 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 35624,49 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 727) KPP I-2310-9/20

  Data zawarcia: 21 lutego 2020 r.
  Podmiot: FB Sewis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa windy nr 4
  Okres obowiązywania: od 21 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 80503,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 726) KPP I-2310-7/20

  Data zawarcia: 17 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie odwodnienia w maszynowni (-2W49a)
  Okres obowiązywania: od 17 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 72816,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 725) KPP I-2310-6/20

  Data zawarcia: 17 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie odwodnienia i posadzki w czerpni powietrza (-2W49a)
  Okres obowiązywania: od 17 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 48769,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 724) KPP I-2310-5/20

  Data zawarcia: 14 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Uszczelnienie szybu windy nr 4
  Okres obowiązywania: od 14 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 11242,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 723) KPP IV-0413-15/20

  Data zawarcia: 28 lutego 2020 r.
  Podmiot: EVARTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Opieka serwisowa i pomoc techniczna w zakresie systemu IBM Spectrum Protect wraz z obsługą serwisową urządzeń systemu kopii zapasowych
  Okres obowiązywania: od 28 lutego 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 84132,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 722) KPP IV-0413-21/20

  Data zawarcia: 25 lutego 2020 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wdrożenie w systemie Advantec ERP dwuetapowej ewidencji czasu pracy
  Wartość zobowiązania: 6297,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 721) KPP IV-0413-14/20

  Data zawarcia: 18 lutego 2020 r.
  Podmiot: SoftwareOne Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za odnowienie prawa do aktualizacji System Center Server Datacenter
  Okres obowiązywania: od 18 lutego 2020 r. do 18 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 25624,84 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 720) KPP IV-0413-3/20

  Data zawarcia: 18 lutego 2020 r.
  Podmiot: NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do sieci Internet w lokalizacji ul.Ciasna
  Okres obowiązywania: od 18 lutego 2020 r. do 18 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 16236,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 719) KPP IV-0413-19/20

  Data zawarcia: 17 lutego 2020 r.
  Podmiot: e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do archiwum dziennika Rzeczpospolita
  Okres obowiązywania: od 17 lutego 2020 r. do 17 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6149,97 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 718) KPP IV-0413-20/20

  Data zawarcia: 12 lutego 2020 r.
  Podmiot: Set Up System z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 30 twardych dysków do stacji roboczych na wymianę
  Okres obowiązywania: od 12 lutego 2020 r. do 12 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 9298,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 717) KPP IV-0413-17/20

  Data zawarcia: 10 lutego 2020 r.
  Podmiot: INFOR PL. S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do serwisu Inforlex Ekspert Premium
  Okres obowiązywania: od 10 lutego 2020 r. do 10 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6961,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 716) KPP IV-0413-13/20

  Data zawarcia: 7 lutego 2020 r.
  Podmiot: Linux Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za 3 roczne subskrypcje Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level Self-Support
  Okres obowiązywania: od 7 lutego 2020 r. do 7 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 875, 08 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 715)

  Data zawarcia: 18 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przygotowanie projektu oraz wykonanie 35 szt. okładek oraz wydrukowanie, powielenie i wklejenie materiałów konferencyjnych na XIV Spotkanie Stałej Konferencji Prezesów SN Czech, Chorwacji, Słowacji, Słowenii, Węgier i Polski.
  Okres obowiązywania: od 18 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 3719,52 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 714)

  Data zawarcia: 14 lutego 2020 r.
  Podmiot: Sieć Prezesów Sądów Najwyższych UE z siedzibą w Paryżu
  Przedmiot: Składka członkowska za 2020r.
  Okres obowiązywania: od 14 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 8595,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 713)

  Data zawarcia: 13 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Roczny indywidualny kurs języka angielskiego marzec 2020-luty 2021r.( kontynuacja)
  Wartość zobowiązania: 4386,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 712)

  Data zawarcia: 10 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Organizacja szkolenia nt: ,,Savoir vivre, etykieta, dress code, precedencja i protokół dyplomatyczny z elementami komunikacji interpersonalnej"
  Okres obowiązywania: do 19 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 5200 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 711) KPP III-2221-10/20

  Data zawarcia: 29 stycznia 2020 r.
  Podmiot: Meble Black Red White Sp.z. o.o. z siedzibą w Biłgoraju
  Przedmiot: Zlecenie dostawy mebli i materacy na potrzeby mieszkaniowe SN
  Okres obowiązywania: od 29 stycznia 2020 r. do 18 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4980,06 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 710) KPP III-2311-41/20

  Data zawarcia: 29 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 25 szt. foteli biurowych FU-29 do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 29 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 20602,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 709) KPP III-2311-46/20

  Data zawarcia: 23 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania prac remontowo-wykończeniowych w pomieszczeniu 3W02 SN
  Okres obowiązywania: od 23 stycznia 2020 r. do 6 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4147,19 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 708) KPP III-2310-3/20

  Data zawarcia: 22 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na wykonywanie i naprawę kluczy oraz zabezpieczeń do drzwi na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 22 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 32519,00 zl
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 707) KPP III-2310-5/20

  Data zawarcia: 21 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie sprzedaży, dostawy i instalacji 1 szt. kserokopiarki SHARP MX-M266NV do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 21 stycznia 2020 r. do 6 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6886,77 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 706) KPP III-2311-44/20

  Data zawarcia: 21 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 1 szt. niszczarki Kobra 310 CC2 ES ECO do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 21 stycznia 2020 r. do 24 stycznia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4998,99 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 705) KPP III-2310-39/19

  Data zawarcia: 3 stycznia 2020 r.
  Podmiot: Towing Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa udostępnienia 105 miejsc parkongowych na parkingu miejskim
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 630000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 704) KPP IV-0413-9/20

  Data zawarcia: 30 stycznia 2020 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostep do intranetowego i internetowego Systemu Informacji Prawnej Lex Omega dla Sądów Platinum, Informatora Prawno-Gospodarczego z Rejestrem Długów
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 156367,44 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 703) KPP IV-0413-6/20

  Data zawarcia: 22 stycznia 2020 r.
  Podmiot: Wydawnictwo C.H. Beck Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do bazy systemu Informacji Prawnej Legalis (pakiet premium)
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 65268,72 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 702) KPP IV-0413-2/20

  Data zawarcia: 16 stycznia 2020 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Abonament na rok 2020 na nowe wersje oprogramowania systemu Advantec ERP na potrzeby Izby Dyscyplinarnej
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 5264,71 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 701) KPP IV-0413-1/20

  Data zawarcia: 16 stycznia 2020 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Abonament na rok 2020 na nowe wersje oprogramowania systemu Advantec ERP
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 20818,06 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 700)

  Data zawarcia: 7 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa gastronomiczna spotkań kierownictwa SN
  Okres obowiązywania: od 7 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4398,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 699) KP ID IV-1140-1/20

  Data zawarcia: 29 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie pomocy prawnej w zakresie dotyczącym funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 15 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 48622,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 698) KP ID II-2310-52/19

  Data zawarcia: 31 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sprzedaż i dostawa środków higieny i czystości
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 30951,95 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 697) KP ID II-2310-65/19

  Data zawarcia: 23 grudnia 2019 r.
  Podmiot: PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
  Przedmiot: Zakup paliwa do samochodów będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego w systemie kart flotowych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 42284,08 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 696) KPP III-2311-218/19

  Data zawarcia: 9 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 12 niszczarek Wallner HD-120 oraz 1 niszczarki Wallner JP830
  Wartość zobowiązania: 9356,61 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 695) KPP III-2310-37/19

  Data zawarcia: 9 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa świadczenia usługi zapewnienia zastępstwa w herbaciarniach w budynku Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 53726,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)