Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

23 maja 2018 r.
Informacja o wyborze oferty z dnia 23 maja 2018 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-0413-35/18 na „Dostawę zestawu serwerowego dla Sądu Najwyższego”

Zamówienie Biura Informatyki

23 maja 2018 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 23 maja 2018 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-0413-35/18 na „Dostawę zestawu serwerowego dla Sądu Najwyższego”

Zamówienie Biura Informatyki

16 maja 2018 r.
Odpowiedź na pytanie w postepowaniu na dostawę serwerów modułowych

Zamówienie Biura Informatyki

11 maja 2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę serwerów modułowych

Zamówienie Biura Informatyki

7 maja 2018 r.
Informacja z wyborze oferty z dnia 7 maja 2018 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-0413-29/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”

Zamówienie Biura Informatyki

7 maja 2018 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 7 maja 2018 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-0413-29/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”

Zamówienie Biura Informatyki

20 kwietnia 2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego

Zamówienie Biura Administracyjnego

28 marca 2018 r.
Plan zamówień publicznych Sądu Najwyższego na rok 2018

Zamówienie Biblioteki

27 października 2017 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2018 dla potrzeb Sądu Najwyższego.

Zamówienie Biblioteki

19 października 2017 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 18 października 2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2018 dla potrzeb Sądu Najwyż

Zamówienie Biura Informatyki

18 października 2017 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-53/17 na "Przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji opr. dla urz. sieciowych"

Zamówienie Biura Informatyki

17 października 2017 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 17-10-2017 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-53/17 na „Przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji opr. dla dla urz. sieciowych

Zamówienie Biura Informatyki

16 października 2017 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-55/17 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”

Zamówienie Biura Informatyki

16 października 2017 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 16 października 2017 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-55/17 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”

Zamówienie Biura Informatyki

13 października 2017 r.
Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o zamówienie publiczne na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych KPP IV-2310-53/17

Zamówienie Biura Informatyki

9 października 2017 r.
Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego

Zamówienie Biura Informatyki

4 października 2017 r.
Ogłoszenie o zamówieniu na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych

Zamówienie Biura Informatyki

4 października 2017 r.
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego

Zamówienie Biura Gospodarczego

27 lipca 2017 r.
Ogłoszenie dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w tym wody, na potrzeby Sądu Najwyższego

Zamówienie Biura Gospodarczego

17 lipca 2017 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w tym wody, na potrzeby Sądu Najwyższego

Zamówienie Biura Gospodarczego

13 lipca 2017 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego

Zamówienie Biura Gospodarczego

12 lipca 2017 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych dla potrzeb Sądu Najwyższego

Zamówienie Biura Informatyki

5 lipca 2017 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na przedłużenie praw do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania Microsoft

Zamówienie Biura Informatyki

4 lipca 2017 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 4 lipca 2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-40/17 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przedłużenie praw do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania Microsoft”

Zamówienie Biura Informatyki

30 czerwca 2017 r.
Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o zamówienie publiczne na przedłużenie praw do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania Microsoft

Zamówienie Biura Informatyki

27 czerwca 2017 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na rozbudowę przestrzeni dyskowej i dostawę licencji IBM SAN Volume Controller dla Sądu Najwyższego

Zamówienie Biura Informatyki

26 czerwca 2017 r.
Ogłoszenie o zamówieniu na przedłużenie praw do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania Microsoft przez Sąd Najwyższy

Zamówienie Biura Informatyki

19 czerwca 2017 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 19 czerwca 2017 r dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-32/17 w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę przestrzeni dyskowej i dostawę licencji IBM SAN Volume Controller dla SN”.
Przejdź do początku