​Ochrona danych osobowych w Sądzie Najwyższym

Od 25 maja 2018 r. Sąd Najwyższy, jako administrator danych osobowych, obowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, dalej jako „RODO”).

W wykonaniu przepisów RODO oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), Sąd Najwyższy powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Krzysztof Wiśniewski (e-mail: iod@sn.pl). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sąd Najwyższym.


Dla zapewnienia bezpieczeństwa w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie przy Placu Krasińskich 2/4/6 („Kompleks”), Sąd Najwyższy stosuje monitoring wizyjny, obejmujący wejścia i wjazdy umożliwiające dostęp do Kompleksu, niektóre obszary wewnątrz samego Kompleksu, w tym sale rozpraw, klatki schodowe i korytarze, a także tę część terenów na zewnątrz Kompleksu, która pozostaje w zasięgu kamer zainstalowanych w Kompleksie.


W ramach monitoringu przetwarzane są dane osobowe osób zarejestrowanych przez kamery zainstalowane w Kompleksie. Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzanych danych, a także inne informacje wymagane przez RODO znajdą Państwo w karta_info_monitoring_wizyjny.pdfkarcie informacyjnej.

 
W celu rozpatrywania skarg, w odniesieniu do których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz ze względów bezpieczeństwa, Sąd Najwyższy  stosuje system nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących na wybrane numery użytkowane przez Sąd Najwyższy. W ramach tego systemu przetwarzane są dane osobowe ujawnione podczas rozmowy. Ich administratorem jest Sąd Najwyższy, a szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzanych danych, a także inne informacje wymagane przez RODO znajdą Państwo w karta_info_nagrywanie_rozmow.pdfkarcie informacyjnej.


Informacje o celach i zakresie przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a także inne informacje wymagane przez RODO znajdą Państwo w karcie informacyjnej.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Szmurło
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 maja 2018 r., godz. 14:35
Przejdź do początku