Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
02.12.2020
-
03.12.2020
-
04.12.2020
-
-
-
-
07.12.2020
-
-
-
08.12.2020
-
-
-
09.12.2020
-
10.12.2020
-
11.12.2020
-
-
-
14.12.2020
-
-
-
-
15.12.2020
-
16.12.2020
17.12.2020
-
-
18.12.2020
-
-
-
-
29.12.2020
-
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na grudzień

(stan na dzień 1 grudnia 2020 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 73 razy, w tym:
  • 2 razy na rozprawie
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 21 razy, w tym:
  • 8 razy na rozprawie
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 101 razy, w tym:
  • 13 razy na rozprawie
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 38 razy, w tym:
  • 3 razy na rozprawie
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 16 razy, w tym:
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Przejdź do początku