Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
06.07.2020
-
-
-
-
07.07.2020
-
-
08.07.2020
-
09.07.2020
-
10.07.2020
-
-
-
13.07.2020
-
-
-
-
14.07.2020
-
-
-
15.07.2020
-
16.07.2020
-
-
17.07.2020
-
-
-
-
20.07.2020
-
-
-
-
21.07.2020
-
22.07.2020
-
-
23.07.2020
-
24.07.2020
-
-
-
-
28.07.2020
-
-
-
-
29.07.2020
-
-
30.07.2020
-
-
-
-
04.08.2020
-
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na lipiec

(stan na dzień 3 lipca 2020 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 77 razy, w tym:
  • 3 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 9 razy, w tym:
  • 4 razy na rozprawie
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 89 razy, w tym:
  • 19 razy na rozprawie
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 38 razy, w tym:
  • 3 razy na rozprawie
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 11 razy
Przejdź do początku