Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
18.11.2019
-
-
-
-
19.11.2019
-
-
20.11.2019
21.11.2019
-
22.11.2019
-
-
-
25.11.2019
-
-
-
-
26.11.2019
-
27.11.2019
28.11.2019
29.11.2019
-
-
-
02.12.2019
-
-
-
-
03.12.2019
-
04.12.2019
05.12.2019
-
06.12.2019
-
-
-
-
10.12.2019
-
11.12.2019
12.12.2019
-
13.12.2019
-
-
-
-
16.12.2019
-
-
-
17.12.2019
-
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na listopad

(stan na dzień 15 listopada 2019 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 165 razy, w tym:
  • 8 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 25 razy, w tym:
  • 12 razy na rozprawie
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 153 razy, w tym:
  • 23 razy na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 95 razy, w tym:
  • 8 razy na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 16 razy, w tym:
  • 4 razy na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Przejdź do początku