Pomiń hierarchię stronSąd NajwyższyAktualnoście-Wokanda_i_wykaz_posiedzen Wydrukuj stronę

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Izba Wojskowa
18.01.2018
-
19.01.2018
-
-
22.01.2018
-
-
-
23.01.2018
-
24.01.2018
-
25.01.2018
-
26.01.2018
-
-
-
29.01.2018
-
-
-
30.01.2018
-
31.01.2018
-
01.02.2018
-
-
-
02.02.2018
-
-
-
06.02.2018
07.02.2018
-
08.02.2018
-
09.02.2018
-
-
-
13.02.2018
-
14.02.2018
-
15.02.2018
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na styczeń

(stan na dzień 18 stycznia 2018 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 48 razy, w tym:
  • 10 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 51 razy, w tym:
  • 18 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 13 razy, w tym:
  • 3 razy na rozprawie
  • 3 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Wojskowa
Sąd Najwyższy zbierze się 5 razy, w tym:
  • 2 razy na rozprawie
Przejdź do początku