Pomiń hierarchię stronSąd NajwyższyAktualnoście-Wokanda_i_wykaz_posiedzen Wydrukuj stronę

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Izba Wojskowa
22.03.2018
-
23.03.2018
-
-
-
26.03.2018
-
-
-
27.03.2018
-
-
28.03.2018
-
-
29.03.2018
-
-
30.03.2018
-
-
-
04.04.2018
-
05.04.2018
-
-
06.04.2018
-
-
-
09.04.2018
-
-
-
10.04.2018
-
-
11.04.2018
-
12.04.2018
-
13.04.2018
-
-
-
16.04.2018
-
-
17.04.2018
-
18.04.2018
-
19.04.2018
-
20.04.2018
-
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na marzec

(stan na dzień 21 marca 2018 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 48 razy, w tym:
  • 8 razy na rozprawie
  • 5 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 41 razy, w tym:
  • 18 razy na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 20 razy, w tym:
  • 5 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Wojskowa
Sąd Najwyższy zbierze się 1 raz, w tym:
  • 1 raz na rozprawie
Przejdź do początku