Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
06.04.2020
-
-
-
07.04.2020
-
-
-
08.04.2020
-
-
-
09.04.2020
-
-
-
-
15.04.2020
-
-
-
16.04.2020
-
-
17.04.2020
-
-
-
-
20.04.2020
-
-
-
-
21.04.2020
-
-
-
-
23.04.2020
-
24.04.2020
-
-
-
-
28.04.2020
-
-
29.04.2020
-
-
06.05.2020
-
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na kwiecień

(stan na dzień 6 kwietnia 2020 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 32 razy
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 11 razy, w tym:
  • 8 razy na rozprawie
  • 3 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 33 razy, w tym:
  • 15 razy na rozprawie
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 4 razy
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 11 razy, w tym:
  • 1 raz na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Przejdź do początku