Status prawny

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - art. 175, art. 183
(Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Ustawa o Sądzie Najwyższym
(t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1254 ze zm.)

Tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2016 r. poz. 1254)

Akty wykonawcze:

Regulamin Sądu Najwyższego
(M.P. z 2003 r. Nr 57, poz. 898 ze zm.)
Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego, (M.P. z 2003 r. Nr 57, poz. 898)

Najważniejsze akty wewnętrzne SN 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Szmurło
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 kwietnia 2017 r., godz. 14:36
Przejdź do początku